Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 511/1999 de reglementare tehnică comună privind cerinţele de racordare aplicabile staţiilor mobile cu canale multiple HSCSD (transmisie de date cu comutarea rapidă a circuitelor) [notificată cu numărul C(1999) 2029] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31999D0511

În vigoare de la 28.07.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 7 iulie 1999
de reglementare tehnică comună privind cerinţele de racordare
aplicabile staţiilor mobile cu canale multiple HSCSD
(transmisie de date cu comutarea rapidă a circuitelor)
[notificată cu numărul C(1999) 2029]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (1999/511/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamentele staţiilor terestre de comunicaţii prin satelit, inclusiv recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuţă,

(1) întrucât Comisia a adoptat măsura de identificare a tipului de echipamente terminale de telecomunicaţii pentru care este necesară o reglementare tehnică comună, precum şi declaraţia aferentă privind importanţa acestei reglementări, conform art. 7 alin. (2) prima liniuţă din Directiva 98/13/CE;

(2) întrucât este necesară adoptarea standardelor armonizate corespunzătoare sau a unei părţi a acestor standarde care pun în aplicare cerinţele principale de transpus în reglementări tehnice comune;

(3) întrucât pentru menţinerea accesului pe pieţe al fabricanţilor, este necesară permiterea aranjamentelor tranzitorii privind echipamentele aprobate conform reglementărilor naţionale în materie de omologare;

(4) întrucât propunerea a fost prezentată comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicaţii (CAET), conform art. 29 alin. (2);

(5) întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului CAET,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

Articolul 1

(1) Prezenta decizie se aplică echipamentelor terminale destinate conectării la reţeaua publică de telecomunicaţii şi care intră sub incidenţa standardului armonizat menţionat în art. 2 alin. (1).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...