Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 470/1999 privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii conform art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE, privind adezivii folosiţi în construcţii [notificată sub nr. C(1999) 1478] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31999D0470

În vigoare de la 17.07.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 29 iunie 1999
privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru
construcţii conform art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului
89/106/CEE, privind adezivii folosiţi în construcţii
[notificată sub nr. C(1999) 1478]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (1999/470/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind armonizarea legilor, reglementărilor şi dispoziţiilor administrative ale statelor membre privind produsele pentru construcţii(1), modificată de Directiva 93/68/CEE(2),în special art. 13 alin. (4),

(1) întrucât Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri prevăzute la art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE "procedura cea mai puţin oneroasă care să fie compatibilă cu siguranţa", adică să decidă dacă, pentru un anumit produs sau pentru o anumită familie de produse, existenţa unui sistem de control al producţiei în uzină aflat în responsabilitatea fabricantului reprezintă o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea conformităţii, sau dacă, din motive care ţin de respectarea criteriilor enunţate în art. 13 alin. (4), este mai bine să se apeleze la un organism aprobat de certificare;

(2) întrucât art. 13 alin. (4) din Directiva 89/106/CEE prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în caietul de sarcini şi în documentaţia tehnică; întrucât, prin urmare, trebuie să se definească conceptul de produs sau de familie de produse aşa cum este el folosit în caietul de sarcini şi în documentaţia tehnică;

(3) întrucât cele două proceduri prevăzute la art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE sunt descrise amănunţit în anexa III la directiva respectivă; întrucât este necesar deci să se precizeze, pentru fiecare produs sau familie de produse în parte, care sunt metodele conform cărora trebuie aplicate cele două proceduri, cu referire la aceeaşi anexă III, în măsura în care aceasta din urmă dă prioritate anumitor sisteme;

(4) întrucât procedura vizată la art. 13 alin. (3) lit. (a) din Directiva89/106/CEE corespunde sistemelor primei posibilităţi fără supraveghere permanentă şi ale posibilităţilor a doua şi a treia, definite în anexa III partea 2 pct. (ii), şi întrucât procedura vizată la art. 13 alin. (3) lit. (b) corespunde sistemelor definite în anexa III partea 2 pct. (i), precum şi primei posibilităţi cu supraveghere permanentă din anexa III partea 2 pct. (ii);

(5) întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru construcţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 40, 11.02.1989, p. 12.

(2) JO L 220, 30.08.1993, p. 1.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...