Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 435/1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispoziţiile sau deciziile care constituie acquis-ul Număr celex: 31999D0435

În vigoare de la 10.07.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 20 mai 1999
privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în
conformitate cu dispoziţiile relevante din Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene şi Tratatul privind Uniunea Europeană, a
temeiului juridic pentru fiecare din dispoziţiile sau deciziile care
constituie acquis-ul (1999/435/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Hotărând în conformitate cu art. 2 alin. (1) paragraful al doilea prima teză din protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene (numit în continuare "Protocolul Schengen"),

(1) întrucât este necesar să se definească acquis-ul Schengen pentru a permite Consiliului să stabilească, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Tratate, temeiul juridic al fiecărei dispoziţii din acquis-ul Schengen;

(2) întrucât stabilirea temeiului juridic este necesară numai pentru acele dispoziţii sau decizii obligatorii formând acquis-ul Schengen care sunt încă utilizate;

(3) întrucât Consiliul trebuie prin urmare să stabilească pentru care dispoziţii sau decizii care constituie acquis-ul Schengen nu este necesar să se determine un temei juridic în conformitate cu dispoziţia relevantă din Tratate;

(4) întrucât concluzia că pentru anumite dispoziţii ale acquis-ului Schengen nu este necesar sau oportun să determine Consiliul un temei juridic conform cu dispoziţiile relevante din Tratate se poate justifica pe baza următoarelor motive:

(a) Dispoziţia nu are caracter obligatoriu, iar o dispoziţie asemănătoare poate fi adoptată de Consiliu numai pe baza unui instrument care nu are un temei juridic prevăzut într-unul din tratate.

(b) Trecerea timpului şi/sau evenimentele au făcut dispoziţia caducă.

(c) Dispoziţia se referă la norme instituţionale care se consideră ca fiind înlocuite de proceduri ale Uniunii Europene.

(d) Dispoziţia devine fără obiect, fiind conţinută în legislaţia existentă a Uniunii sau Comunităţii Europene sau într-un act juridic adoptat de toate statele membre.

(e) Dispoziţia rămâne fără scop datorită acordului care urmează să se încheie cu Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în temeiul art. 6 din Protocolul Schengen.

(f) Dispoziţia priveşte un domeniu care nu aparţine nici activităţii Comunităţii, nici obiectivelor Uniunii, şi astfel priveşte unul din acele domenii în care statele membre şi-au păstrat deplina libertate de acţiune. Acest lucru include dispoziţii care pot fi importante numai în scopul calculării unor drepturi pecuniare ale statelor membre interesate sau între acestea;

(5) Chiar dacă privitor la unul dintre aceste motive nu este necesar şi nici nu este oportun pentru Consiliu să stabilească temeiurile juridice pentru anumite dispoziţii ale acquisului Schengen, acest lucru nu are efectul de a le face redundante sau de a le lipsi de validitate juridică. Efectele juridice ale actelor încă în vigoare care au fost adoptate în temeiul unor asemenea dispoziţii nu sunt afectate;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...