Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 396/1999 privind condițiile și metodele de efectuare a investigațiilor interne pentru combaterea fraudei, a corupției și a oricăror activități ilegale care afectează interesele Comunităților [notificată cu numărul SEC(1999) 802]
Număr celex: 31999D0396

În vigoare de la 16.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

DECIZIA COMISIEI
din 2 iunie 1999
privind condițiile și metodele de efectuare a investigațiilor interne
pentru combaterea fraudei, a corupției și a oricăror activități
ilegale care afectează interesele Comunităților
[notificată cu numărul SEC(1999) 802] (1999/396/CE, CECO, Euratom)

COMISIA COMUNITÃȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 218,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în special art. 16,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 131,

întrucât:

(1) Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1073/19991 și Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 1074/19992 privind investigațiile întreprinse de Biroul European Antifraudă (denumit în continuare "Biroul") prevăd că Biroul trebuie să inițieze și să desfășoare investigații administrative în cadrul instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor înființate prin Tratatul CE sau Tratatul Euratom sau în temeiul acestor tratate.

(2) Responsabilitatea Biroului, stabilită de Comisie, depășește protejarea intereselor financiare, pentru a include toate activitățile referitoare la necesitatea salvgardării intereselor comunitare împotriva comportamentelor necorespunzătoare care pot atrage declanșarea procedurilor administrative sau penale.

(3) Sfera luptei împotriva fraudei ar trebui extinsă, simultan cu o creștere a eficacității acesteia prin exploatarea expertizei existente în domeniul investigațiilor administrative.

(4) Prin urmare, pe baza autonomiei sale administrative, Comisia trebuie să încredințeze Biroului sarcina de a întreprinde investigații administrative interne în scopul identificării cazurilor grave privind exercitarea îndatoririlor profesionale care ar putea constitui o încălcare a obligațiilor funcționarilor și ale altor angajați ai Comunităților, prevăzute în art. 11, art. 12 al doilea și al treilea paragraf, art. 13, 14, 16 și art. 17 primul paragraf din Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Condițiile de angajare a altor categorii de personal (denumit în continuare "Statutul funcționarilor"), care afectează interesul Comunităților și care pot atrage inițierea procedurilor disciplinare sau, dacă este cazul, a procedurilor penale, a comportamentelor necorespunzătoare, prevăzute în art. 22 din Statutul funcționarilor, sau a situațiilor de încălcare a obligațiilor similare ce revin membrilor Comisiei ori membrilor personalului Comisiei, dar care nu intră sub incidența Statutului funcționarilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...