Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 396/1999 privind condiţiile şi metodele de efectuare a investigaţiilor interne pentru combaterea fraudei, a corupţiei şi a oricăror activităţi ilegale care afectează interesele Comunităţilor [notificată cu numărul SEC(1999) 802] Număr celex: 31999D0396

În vigoare de la 16.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 2 iunie 1999
privind condiţiile şi metodele de efectuare a investigaţiilor interne
pentru combaterea fraudei, a corupţiei şi a oricăror activităţi
ilegale care afectează interesele Comunităţilor
[notificată cu numărul SEC(1999) 802] (1999/396/CE, CECO, Euratom)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 218,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, în special art. 16,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special art. 131,

întrucât:

(1) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1073/19991 şi Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 1074/19992 privind investigaţiile întreprinse de Biroul European Antifraudă (denumit în continuare "Biroul") prevăd că Biroul trebuie să iniţieze şi să desfăşoare investigaţii administrative în cadrul instituţiilor, organismelor, birourilor şi agenţiilor înfiinţate prin Tratatul CE sau Tratatul Euratom sau în temeiul acestor tratate.

(2) Responsabilitatea Biroului, stabilită de Comisie, depăşeşte protejarea intereselor financiare, pentru a include toate activităţile referitoare la necesitatea salvgardării intereselor comunitare împotriva comportamentelor necorespunzătoare care pot atrage declanşarea procedurilor administrative sau penale.

(3) Sfera luptei împotriva fraudei ar trebui extinsă, simultan cu o creştere a eficacităţii acesteia prin exploatarea expertizei existente în domeniul investigaţiilor administrative.

(4) Prin urmare, pe baza autonomiei sale administrative, Comisia trebuie să încredinţeze Biroului sarcina de a întreprinde investigaţii administrative interne în scopul identificării cazurilor grave privind exercitarea îndatoririlor profesionale care ar putea constitui o încălcare a obligaţiilor funcţionarilor şi ale altor angajaţi ai Comunităţilor, prevăzute în art. 11, art. 12 al doilea şi al treilea paragraf, art. 13, 14, 16 şi art. 17 primul paragraf din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Condiţiile de angajare a altor categorii de personal (denumit în continuare "Statutul funcţionarilor"), care afectează interesul Comunităţilor şi care pot atrage iniţierea procedurilor disciplinare sau, dacă este cazul, a procedurilor penale, a comportamentelor necorespunzătoare, prevăzute în art. 22 din Statutul funcţionarilor, sau a situaţiilor de încălcare a obligaţiilor similare ce revin membrilor Comisiei ori membrilor personalului Comisiei, dar care nu intră sub incidenţa Statutului funcţionarilor.

(5) Aceste investigaţii ar trebui efectuate în conformitate cu prevederile în materie din Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene, în special din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile, textele de punere în aplicare a acestora şi Statutul funcţionarilor.

(6) Investigaţiile ar trebui efectuate în condiţii echivalente în toate instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile comunitare; atribuirea acestei responsabilităţi Biroului nu ar trebui să afecteze responsabilităţile instituţiilor, organismelor şi agenţiilor şi nu ar trebui să diminueze, în nici un caz, protecţia legală a persoanelor implicate.

(7) Până la modificarea Statutului funcţionarilor, ar trebui să se adopte măsuri practice care să dispună modul în care membrii Comisiei, funcţionarii şi angajaţii acesteia trebuie să coopereze la buna desfăşurare a investigaţiilor interne.

(8) Decizia Comisiei din 14 iulie 1998 privind investigaţiile efectuate de Grupul operativ pentru "Coordonarea luptei împotriva fraudei", precum şi normele sale de aplicare din 9 decembrie 1998, ar trebui abrogate,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...