Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 394/1999 privind condiţiile şi modalităţile de efectuare a investigaţiilor interne privind prevenirea fraudei, corupţiei şi a oricăror activităţi ilegale care prejudiciază interesele Comunităţilor Număr celex: 31999D0394

În vigoare de la 16.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 25 mai 1999
privind condiţiile şi modalităţile de efectuare a investigaţiilor
interne privind prevenirea fraudei, corupţiei şi a oricăror
activităţi ilegale care prejudiciază interesele Comunităţilor
(1999/394/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 207 alineatul (3),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 121 alineatul (3),

având în vedere regulamentul de procedură al Consiliului, în special articolul 21 alineatul (2),

(1) întrucât Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 19991 şi Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului din 25 mai 19992 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) prevede că Oficiul este cel ce iniţiază şi conduce investigaţiile administrative în cadrul instituţiilor, organelor şi organismelor înfiinţate prin sau pe baza Tratatelor CE sau Euratom;

(2) întrucât responsabilitatea Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă, astfel cum este stabilită de Comisie, se extinde dincolo de protejarea intereselor financiare pentru a include toate activităţile desfăşurate de Oficiu în legătură cu necesitatea de protecţie a intereselor Comunităţii împotriva conduitelor necorespunzătoare care pot da naştere la acţiuni administrative sau penale;

(3) întrucât domeniul luptei împotriva fraudei ar trebui extins şi eficienţa acesteia mărită prin valorificarea experienţei în domeniul investigaţiilor administrative;

(4) întrucât, prin urmare, pe baza autonomiei lor administrative, toate instituţiile, organele şi organismele ar trebui să încredinţeze Oficiului conducerea investigaţiilor administrative interne pentru punerea în evidenţă a unor fapte grave legate de exercitarea îndatoririlor profesionale, ce pot constitui o neîndeplinire a obligaţiilor funcţionarilor şi agenţilor Comunităţilor, astfel cum se prevede la articolele 11, 12, al doilea şi al treilea paragraf, articolele 13, 14, 16 şi 17, primul paragraf, din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi al regimului aplicabil altor agenţi ai Comunităţilor Europene (denumit în continuare "statutul"), în detrimentul intereselor acestor Comunităţi şi susceptibilă să determine măsuri disciplinare sau, după caz, de natură penală, sau o administrare necorespunzătoare gravă, conform articolului 22 din statut, sau nerespectarea obligaţiilor analoage ale membrilor, conducătorilor sau personalului instituţiilor, organelor şi organismelor Comunităţilor care nu sunt supuşi statutului sau neîndeplinirea obligaţiilor impuse de dreptul comunitar membrilor Consiliului şi organelor sale în contextul îndatoririlor profesionale pe care le exercită în această calitate;

(5) întrucât asemenea investigaţii ar trebui efectuate în condiţii echivalente în toate instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile Comunităţii; întrucât atribuirea acestei sarcini Oficiului nu ar trebui să afecteze responsabilităţile instituţiilor, organismelor, oficiilor sau agenţiilor şi nu ar trebui să diminueze în nici un fel protecţia juridică a persoanelor în cauză;

(6) întrucât până la modificarea statutului ar trebui stabilite modalităţile practice ale modului în care membrii instituţiilor şi organismelor, conducătorii oficiilor şi agenţiilor, precum şi funcţionarii şi agenţii instituţiilor, organismelor, precum şi ai oficiilor şi agenţiilor urmează să coopereze pentru ca investigaţiile interne să se deruleze corespunzător;

(7) întrucât Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 şi Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 prevede, în articolul 4 alineatul (6), că fiecare instituţie, organism, oficiu şi agenţie urmează să adopte o decizie care conţine, în special, norme privind obligaţia membrilor, conducătorilor, funcţionarilor şi a altor agenţi ai instituţiilor, organismelor, oficiilor şi agenţiilor de a coopera cu angajaţii Oficiului şi de a le furniza informaţii, procedurile care urmează a fi respectate de către angajaţii Oficiului atunci când aceştia efectuează investigaţii interne, precum şi garantarea drepturilor persoanelor interesate de o investigaţie internă;

(8) întrucât Acordul interinstituţional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene privind investigaţiile interne desfăşurate de Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF)3 obligă instituţiile semnatare, precum şi instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile ce au aderat la acord să adopte o decizie internă în conformitate cu modelul ataşat la acord şi să nu se abată de la acel model decât dacă cerinţele lor specifice impun o asemenea abatere ca necesitate tehnică;

(9) întrucât nu există cerinţe specifice care să determine ca o necesitate tehnică să se abată de la decizia model în ceea ce priveşte funcţionarii şi alţi agenţi ai Secretariatului General al Consiliului (denumit în continuare "Secretariatul General");

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...