Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 427/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare detergenţilor pentru maşini de spălat vase [notificat sub numărul C(1999) 1377] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31999D0427

În vigoare de la 02.07.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 28 mai 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare detergenţilor pentru maşini de spălat vase
[notificat sub numărul C(1999) 1377] (Text cu relevanţă pentru SEE)
(1999/427/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul de acordare a etichetei ecologice comunitare1, în special art. 5 alin. (1) al doilea paragraf,

(1) întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede definirea condiţiilor pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pe grupuri de produse;

(2) întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede evaluarea performanţei ecologice a unui produs prin referire la criterii specifice pentru fiecare grup de produse;

(3) întrucât art. 4 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede că eticheta ecologică comunitară nu poate fi acordată pentru produsele care sunt substanţe sau preparate clasificate ca periculoase în conformitate cu Directiva Consiliului 67/548/CEE2, modificată ultima dată de Directiva Comisiei 98/73/CE3 şi Directiva Consiliului 88/379/CEE4, modificată ultima dată de Directiva Comisiei 96/65/CE5, dar poate fi acordată pentru produsele care conţin astfel de substanţe sau preparate, în măsura în care acestea respectă obiectivele sistemului de acordare a etichetei ecologice comunitare;

(4) întrucât detergenţii pentru maşini de spălat vase conţin substanţe şi preparate clasificate ca periculoase în conformitate cu directivele menţionate anterior;

(5) întrucât criteriile ecologice stabilite de prezenta directivă includ în special praguri şi punctaje care limitează la minimum conţinutul de substanţe şi preparate clasificate ca periculoase în detergenţii cărora li se poate acorda o etichetă ecologică;

(6) întrucât detergenţii care îndeplinesc aceste criterii au în consecinţă un impact redus asupra mediului şi respectă obiectivele sistemului de acordare a etichetei ecologice comunitare;

(7) întrucât, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interese într-un for consultativ;

(8) întrucât comitetul instituit la art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 nu şi-a dat avizul privind măsurile propuse într-un proiect de decizie a Comisiei;

(9) întrucât, în consecinţă, Comisia a propus aceste măsuri Consiliului la 27 ianuarie 1999, în conformitate cu art. 7 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92;

(10) întrucât Consiliul nu a luat nici o decizie în termen de trei luni de la data înaintării măsurilor de către Comisie;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...