Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 352/1999 de instituire a Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF) Număr celex: 31999D0352

În vigoare de la 31.05.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 28 aprilie 1999
de instituire a Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF)
(1999/352/CE, CECO, Euratom)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 162,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, în special art. 16,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special art. 131,

(1) întrucât instituţiile şi statele membre acordă o mare importanţă protejării intereselor financiare ale Comunităţilor şi luptei antifraudă şi a altor activităţi ilegale împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor; întrucât importanţa unor acţiuni în acest scop este confirmată de art. 209(a) din Tratatul CE, art. 78(i) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, art. 183(a) din Tratatul Euratom, precum şi de art. 280 din Tratatul CE, aşa cum este formulat de Tratatul de la Amsterdam;

(2) întrucât toate mijloacele disponibile trebuie folosite pentru a se atinge acest obiectiv, mai ales în ceea ce priveşte funcţiile de investigare atribuite la nivelul Comunităţii, iar actuala alocare şi repartizare a responsabilităţilor la nivel naţional şi comunitar trebuie menţinute;

(3) întrucât sarcina de a face investigaţii administrative în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor a fost atribuită până acum Grupului operativ de coordonare a prevenirii fraudei, care a înlocuit Unitatea de coordonare a prevenirii fraudei (UCLAF);

(4) întrucât necesitatea de a spori eficacitatea luptei antifraudă şi a altor activităţi ilegale desfăşurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor implică instituireq unui Oficiu european de luptă antifraudă, denumit în continuare "Oficiul", care trebuie să-şi exercite atribuţiile de investigaţie în mod complet independent;

(5) întrucât independenţa directorului Oficiului şi rolul Comitetului de Supraveghere, ce decurg din prezenta decizie, precum şi din regulamentele CE şi Euratom privind investigaţiile coordonate de Oficiu, urmăresc să garanteze buna desfăşurare a investigaţiilor făcute de Oficiu, fără ca acestea să interfereze cu celelalte funcţii ale sale, cum ar fi cele care ţin de competenţa Comisiei, mai ales în probleme de legislaţie;

(6) întrucât responsabilitatea Oficiului ar trebui să cuprindă, în afară de protejarea intereselor financiare, toate activităţile care ţin de protejarea intereselor Comunităţii faţă de acţiuni ilegale care pot duce la procese administrative sau penale;

(7) întrucât definiţia funcţiilor Oficiului trebuie să includă sarcinile îndeplinite până acum de Grupul operativ pentru coordonarea prevenirii fraudei, şi mai ales sarcinile privind pregătirea unor reglementări şi dispoziţii legale în domeniul de activitate al acestui Oficiu, inclusiv instrumentele care se încadrează la Titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Instituirea Oficiului

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...