Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 310/1999 de reglementare tehnică comună privind echipamentele de telecomunicaţii digitale fără fir ameliorate (DECT) utilizate pentru accesul la reţeaua digitală integrată de servicii (RNIS) [notificată cu numărul C(1999) 999] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31999D0310

În vigoare de la 07.05.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 23 aprilie 1999
de reglementare tehnică comună privind echipamentele de telecomunicaţii
digitale fără fir ameliorate (DECT) utilizate pentru accesul la reţeaua
digitală integrată de servicii (RNIS) [notificată cu numărul
C(1999) 999] (Text cu relevanţă pentru SEE) (1999/310/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamentele staţiilor terestre de comunicaţii prin satelit, inclusiv recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuţă,

(1) întrucât Comisia a adoptat măsura care identifică tipul de echipamente terminale pentru care este necesară o reglementare tehnică comună, precum şi declaraţia aferentă privind importanţa acestei reglementări, conform art. 7 alin. (2) prima liniuţă din Directiva 98/13/CE;

(2) întrucât este importantă adoptarea standardelor armonizate corespunzătoare sau a unei părţi a acestor standarde în vederea punerii în aplicare a cerinţelor principale de transpus în reglementări tehnice comune;

(3) întrucât pentru menţinerea accesului pe pieţe al fabricanţilor, este necesară permiterea aranjamentelor tranzitorii privind echipamentele aprobate conform reglementărilor naţionale în materie de omologare;

(4) întrucât propunerea a fost prezentată comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicaţii (CAET) conform art. 29 alin. (2) din Directiva 98/13/CE;

(5) întrucât reglementarea tehnică comună care urmează să fie adoptată în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului CAET,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

Articolul 1

(1) Prezenta decizie se aplică echipamentelor terminale destinate conectării la reţeaua publică de telecomunicaţii şi care intră sub incidenţa standardului armonizat definit în art. 2 alin. (1).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...