Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 310/1999 de reglementare tehnică comună privind echipamentele de telecomunicații digitale fără fir ameliorate (DECT) utilizate pentru accesul la rețeaua digitală integrată de servicii (RNIS) [notificată cu numărul C(1999) 999] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0310

În vigoare de la 07.05.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

DECIZIA COMISIEI
din 23 aprilie 1999
de reglementare tehnică comună privind echipamentele de telecomunicații
digitale fără fir ameliorate (DECT) utilizate pentru accesul la rețeaua
digitală integrată de servicii (RNIS) [notificată cu numărul
C(1999) 999] (Text cu relevanță pentru SEE) (1999/310/CE)

COMISIA COMUNITÃȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele stațiilor terestre de comunicații prin satelit, inclusiv recunoașterea reciprocă a conformității acestora1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuță,

(1) întrucât Comisia a adoptat măsura care identifică tipul de echipamente terminale pentru care este necesară o reglementare tehnică comună, precum și declarația aferentă privind importanța acestei reglementări, conform art. 7 alin. (2) prima liniuță din Directiva 98/13/CE;

(2) întrucât este importantă adoptarea standardelor armonizate corespunzătoare sau a unei părți a acestor standarde în vederea punerii în aplicare a cerințelor principale de transpus în reglementări tehnice comune;

(3) întrucât pentru menținerea accesului pe piețe al fabricanților, este necesară permiterea aranjamentelor tranzitorii privind echipamentele aprobate conform reglementărilor naționale în materie de omologare;

(4) întrucât propunerea a fost prezentată comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicații (CAET) conform art. 29 alin. (2) din Directiva 98/13/CE;

(5) întrucât reglementarea tehnică comună care urmează să fie adoptată în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului CAET,

ADOPTÃ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...