Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 303/1999 de reglementare tehnică comună privind conectarea la reţelele telefonice publice comutate (RTPC) analogice a echipamentelor terminale care preiau telefonia vocală în cazurile justificate, pentru care adresa reţelei eventuale este asigurată prin semnalizarea de multifrecvenţă bitonală (DTMF) [notificată cu numărul C(1999) 874] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31999D0303

În vigoare de la 06.05.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 12 aprilie 1999
de reglementare tehnică comună privind conectarea la reţelele
telefonice publice comutate (RTPC) analogice a echipamentelor
terminale care preiau telefonia vocală în cazurile justificate,
pentru care adresa reţelei eventuale este asigurată prin
semnalizarea de multifrecvenţă bitonală (DTMF) [notificată cu
numărul C(1999) 874] (Text cu relevanţă pentru SEE) (1999/303/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamentele staţiilor terestre de comunicaţii prin satelit, incluzând recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuţă,

(1) întrucât Decizia Consiliului 98/482/CE din 20 iulie 1998 privind reglementarea tehnică comună referitoare la exigenţele de racordare pentru conectarea la reţelele telefonice publice comutate (RTPC) analogice a echipamentelor terminale (cu excepţia celor care preiau telefonia vocală în cazurile justificate) pentru care adresa reţelei eventuale este asigurată prin semnalizarea de multifrecvenţă bitonală (DTMF)2 exclude echipamentele terminale care preiau telefonia vocală în cazurile justificate;

(2) întrucât Comisia a stabilit că echipamentele terminale care preiau telefonia vocală în cazurile justificate ar trebui să fie cuprinse într-o reglementare tehnică comună şi a adoptat declaraţia aferentă privind această reglementare;

(3) întrucât elaborarea tehnică a standardului armonizat corespunzător este suficient de avansată pentru a considera conţinutul ca prezentând doar diferenţe nesemnificative faţă de standardele armonizate menţionate în Decizia 98/482/CE; întrucât este, deci, oportună adoptarea standardului armonizat existent sub rezerva eliminării părţilor nesemnificative, în sensul de a dispune de o bază pentru exigenţele de racordare aplicabile terminalelor care preiau telefonia vocală în cazurile justificate; întrucât acest obiectiv poate fi atins prin prezenta decizie a Comisiei, care completează Decizia 98/482/CE; întrucât în acest fel, acelaşi standard armonizat va servi drept bază pentru exigenţele de racordare aplicabile tuturor tipurilor de terminale conectate la reţeaua RTPC; întrucât motivele din Directiva 98/13/CE prevăd ca exigenţele esenţiale să fie aplicate cu discernământ pentru a ţine seama de nivelul tehnologic, precum şi de imperativele economice;

(4) întrucât progresul tehnic în materie de reţele telefonice publice naţionale nu a marcat nici o pauză în cursul secolului XX şi, pentru că acest progres rezultă din iniţiative independente, se vor menţine importante diferenţe tehnice între reţele;

(5) întrucât există diferenţe tehnice între reţelele RTCP şi întrucât cele mai importante sunt prezentate în ghidul EG 201 121 al Institutului european de standardizare pentru telecomunicaţii (IEST);

(6) întrucât ghidul menţionat poate să conţină informaţii utile pentru fabricanţi;

(7) întrucât organismele notificate trebuie să supravegheze, în consecinţă, ca fabricanţii să cunoască aceste diferenţe;

(8) întrucât trebuie să existe oricând posibilitatea de a aproba, pentru o perioadă tranzitorie, echipamentele terminale conform unei reglementări naţionale;

(9) întrucât fabricanţii trebuie să adauge o notă tuturor produselor aprobate conform prezentei decizii; întrucât fabricanţii trebuie să facă o declaraţie de compatibilitate a reţelei; întrucât organismele notificate trebuie să supravegheze ca fabricanţii să cunoască aceste obligaţii; întrucât organismele notificate trebuie să-şi comunice declaraţiile de compatibilitate a reţelei din momentul în care se acordă o aprobare conform prezentei decizii;

(10) întrucât echipamentele care intră sub incidenţa prezentei decizii şi care au fost aprobate conform unei reglementări naţionale înainte de sfârşitul perioadei tranzitorii, pot continua să fie scoase pe piaţa naţională respectivă şi să fie puse în funcţiune;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...