Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 297/1999 de instituire a infrastructurii comunitare a informaţiilor statistice referitoare la industria şi pieţele audiovizualului şi sectoarele aferente Număr celex: 31999D0297

În vigoare de la 05.05.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 26 aprilie 1999
de instituire a infrastructurii comunitare a informaţiilor statistice
referitoare la industria şi pieţele audiovizualului şi
sectoarele aferente (1999/297/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 213,

având în vedere proiectul de decizie înaintat de Comisie,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

(1) întrucât, pentru a pune în aplicare politicile comunitare în industria şi pieţele audiovizualului şi sectoarele aferente, este necesară înfiinţarea unei infrastructuri comunitare a informaţiilor statistice;

(2) întrucât Consiliul European, în special în Cartea Albă privind creşterea economică, competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă, subliniază importanţa economică a sectorului audiovizual şi a raportului Grupului Bangemann, intitulat "Europa şi societatea informaţională globală - recomandări către Consiliul European", recunoaşte importanţa strategică a industriei programelor audiovizuale;

(3) întrucât trebuie să se organizeze o infrastructură sigură a informaţiilor prin acţiuni statistice individuale;

(4) întrucât Decizia Consiliului 93/464/CEE din 22 iulie 1993 privind programul cadru de acţiuni prioritare în domeniul informaţiilor statistice 1993-1997(2) a specificat că sectorul audiovizual trebuie considerat drept unul dintre sectoarele prioritare de servicii la nivel comunitar şi a prevăzut înfiinţarea unui nou sistem informaţional bazat pe abordarea "economică" şi statistici funcţionale;

(5) întrucât anexa 1, Titlul 3 din Programul Statistic Comunitar 1998-2002(3) se referă la desfăşurarea de analize privind cerinţele utilizatorilor, evaluarea surselor, culegerea de date şi testarea metodelor prin studii-pilot în sectorul audiovizual;

(6) întrucât aceste studii-pilot trebuie revizuite pentru a satisface cerinţele utilizatorilor; întrucât această activitate trebuie întreprinsă în termen de doi ani şi jumătate; întrucât rezultatele acestei revizuiri trebuie comunicate Parlamentului European şi Consiliului; întrucât trebuie reduse la minim sarcinile suplimentare care revin întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) în toate etapele;

(7) întrucât acţiunile statistice individuale sunt reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 322/97 din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare(4);

(8) întrucât, în temeiul principiului subsidiarităţii, obiectivul acţiunilor statistice individuale propuse poate fi realizat numai printr-un instrument juridic comunitar, întrucât numai Comisia este în măsură să coordoneze armonizarea necesară a informaţiilor la nivel comunitar;

(9) întrucât, în cadrul Consiliului Europei, Observatorul Audiovizualului European, la care Comisia este membră, constituie, între altele, o importantă sursă de informaţii pentru membrii săi şi specialişti şi întrucât este necesar să se asigure complementaritatea între activitatea întreprinsă în baza prezentei decizii şi activitatea Observatorului;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...