Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 284/1998 privind accesul public la documentele şi la arhivele Băncii Centrele Europene (BCE/1998/12) Număr celex: 31999D0284

În vigoare de la 28.04.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 3 noiembrie
privind accesul public la documentele şi la arhivele
Băncii Centrele Europene (BCE/1998/12) (1999/284/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale Europene (denumit în continuare "statut"), în special art. 12.3;

având în vedere regulamentul intern al Băncii Centrale Europene (BCE), în special art. 23.2 şi art. 23.3;

întrucât declaraţia cu privire la dreptul de acces la informaţie, anexată la Actul Final al Tratatului cu privire la Uniunea Europeană, arată că transparenţa procesului decizional consolidează caracterul democratic al instituţiilor şi încrederea populaţiei în administraţie;

întrucât Consiliul European de la Birmingham şi cel de la Edinburg au convenit principiile de promovare a unei Comunităţi mai apropiate de cetăţenii ei;

întrucât Consiliul European de la Copenhaga a reafirmat principiul care acordă cetăţenilor cel mai mare acces la informaţii;

întrucât cetăţenii au un interes legitim faţă de organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi organismelor finanţate din fonduri publice;

întrucât Decizia Institutului Monetar European (IME) nr. 9/97 din 3 iunie 1997(1) prevede ca publicul să aibă acces la documentele administrative ale IME; întrucât este necesar să se specifice principiile care vor reglementa accesul la documentele şi la arhivele BCE;

întrucât Mediatorul European a emis decizia sa privind ancheta întreprinsă din proprie iniţiativă referitoare la accesul publicului la documente(2);

întrucât recomandările din decizie nu se aplicau IME decât cu privire la documentele administrative; întrucât, în cazul BCE, se aplică aceleaşi limite referitoare la domeniul de aplicare prevăzut în decizie;

întrucât, în temeiul art. 10.4 din statute, reuniunile Consiliului guvernatorilor BCE sunt confidenţiale, însă Consiliul poate decide să facă public rezultatul deliberărilor lui;

întrucât, în temeiul art. 23.1 din regulamentul intern al BCE, reuniunile organelor de decizie ale BCE şi ale comitetelor sau grupurilor înfiinţate de acestea sunt confidenţiale, în afara cazului în care Consiliul guvernatorilor BCE decide altfel;

întrucât, în temeiul art. 23.2 din regulamentul intern al BCE, toate documentele redactate de BCE sunt confidenţiale, în afara cazului în care Consiliul guvernatorilor BCE decide altfel;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...