Back

Consiliul Comunităţilor Europene

Decizia nr. 280/1999 privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere Număr celex: 31999D0280

În vigoare de la 28.04.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 aprilie 1999
privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra
costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de
consum ale produselor petroliere (1999/280/CE)

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 213,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere Comitetul Economic şi Social3,

(1) întrucât transparenţa preţurilor de consum ale produselor petroliere şi informaţiile privind costurile de aprovizionare cu ţiţei sunt necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne şi, în special, pentru libera circulaţie a mărfurilor în Comunitate;

(2) întrucât Directiva Consiliului 76/491/CEE din 4 mai 1976 privind o procedură comunitară de informare şi de consultare cu privire la preţul ţiţeiului şi al produselor petroliere în Comunitate4 impune statelor membre să comunice Comisiei informaţiile care nu mai reflectă condiţiile actuale de pe pieţele de petrol; întrucât este, prin urmare, oportun să fie abrogată, pentru a fi înlocuită de o nouă procedură comunitară de informare;

(3) întrucât Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2964/95 din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii5 permite Comisiei să fie informată, pentru fiecare stat membru, cu privire la costul lunar de aprovizionare în funcţie de tipul ţiţeiului pentru importurile provenind din ţări terţe sau pentru livrările provenind dintr-un alt stat membru, dar nu-i permite să determine costul global al aprovizionării cu ţiţei în Comunitate;

(4) întrucât este, prin urmare, de dorit să se instituie o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere;

(5) întrucât această procedură trebuie să ia în considerare periodic anumite informaţii provenite din statele membre privind costurile aprovizionării cu ţiţei şi preţurile de consum ale produselor petroliere, într-o formă agregată;

(6) întrucât, conform practicii actuale, statele membre trebuie să continue să comunice Comisiei, în fiecare luni, preţurile de consum ale produselor petroliere, aşa cum au făcut-o în mod voluntar în trecut; întrucât statele membre pot să îşi menţină sistemul actual sau să creeze proceduri noi pentru colectarea datelor;

(7) întrucât informaţiile culese trebuie să permită compararea evoluţiei costurilor şi a preţurilor petroliere practicate în Comunitate;

(8) întrucât fiscalitatea aplicată produselor petroliere este un element constitutiv al preţului de vânzare; întrucât este aşadar necesar, pentru asigurarea transparenţei preţurilor acestor produse şi compararea preţurilor practicate în Comunitate, să fie evidenţiate atât preţurile de consum ale produselor petroliere, fără taxe şi impozite, cât şi preţurile cu toate taxele incluse;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...