Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 205/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru calculatoarele personale [notificată sub numărul C(1999) 425] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31999D0205

În vigoare de la 17.03.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 26 februarie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru calculatoarele personale
[notificată sub numărul C(1999) 425]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (1999/205/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul de acordare a etichetei ecologice comunitare1, în special art. 5 alin. (1) al doilea paragraf,

întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede definirea condiţiilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pe grupe de produse;

întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 stabileşte verificarea performanţei ecologice a unui produs pe baza criteriilor specifice pentru fiecare grup de produse;

întrucât Comunitatea negociază un acord privind coordonarea etichetării referitoare la consumul de energie, având la bază programul SUA "Energy Star";

întrucât trebuie revizuite criteriile în termen de doi ani în vederea adaptării cerinţelor privind energia la inovaţiile tehnologice, la evoluţiile pieţei şi la programul Energy Star menţionat anterior;

întrucât, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interese în cadrul unui forum consultativ;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...