Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 179/1999 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare produselor de încălţăminte [notificată sub numărul C(1999) 340] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31999D0179

În vigoare de la 05.03.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 17 februarie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea
etichetei ecologice comunitare produselor de încălţăminte
[notificată sub numărul C(1999) 340]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (1999/179/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992, privind un sistem comunitar de atribuire a etichetei ecologice(1), în special art. 5 alin. (1) paragraful al doilea,

întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf, din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede că definirea condiţiilor de atribuire a etichetei ecologice comunitare se face pe categorii de produse;

întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 stipulează că performanţa ecologică a unui produs este evaluată în funcţie de criteriile specifice aplicabile categoriilor de produse;

întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interes reunite în cadrul unui forum de consultări;

întrucât dispoziţiile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin aplicarea art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

Articolul 1

Categoria de produse "articole de încălţăminte" (denumită mai jos "categoria de produse") este definită după cum urmează:

"Orice articol de îmbrăcăminte destinat să protejeze sau să acopere piciorul şi având o talpă exterioară fixă în contact cu solul."

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...