Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 90/1999 privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE privind membranele [notificată sub nr. C(1999) 114] (Text cu relevanţă SEE) Număr celex: 31999D0090

În vigoare de la 03.02.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 25 ianuarie 1999
privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru
construcţii conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva
Consiliului 89/106/CEE privind membranele [notificată sub nr.
C(1999) 114] (Text cu relevanţă SEE) (1999/90/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind armonizarea dispoziţiilor legislative, regulamentare şi administrative ale statelor membre privind produsele pentru construcţii(1), modificată de Directiva 93/68/CEE(2), în special art. 13 alin. (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE "procedura cea mai puţin oneroasă care să fie compatibilă cu siguranţa", adică să decidă dacă pentru un anumit produs sau pentru o anumită familie de produse determinate, existenţa unui sistem de control al producţiei în fabrică aflat în responsabilitatea producătorului reprezintă o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea conformităţii sau dacă, din motive care ţin de respectarea criteriilor enunţate la art. 13 alin. (4), este cazul să se apeleze la un organism de certificare autorizat;

întrucât art. 13 alin. (4) din Directiva 89/106/CEE prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate şi în specificaţiile tehnice; întrucât trebuie deci definit conceptul de produs sau de familie de produse aşa cum este el folosit în mandate şi în specificaţiile tehnice;

întrucât cele două proceduri prevăzute la art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE sunt descrise cu amănunţime în anexa III la directiva menţionată anterior; întrucât este bine să se precizeze clar pentru fiecare produs sau familie de produse în parte care sunt metodele conform cărora trebuie aplicate cele două proceduri, cu referire la aceeaşi anexă III, în măsura în care aceasta din urmă acordă prioritate anumitor sisteme;

întrucât procedura prevăzută în art. 13 alin. (3) lit. (a) corespunde sistemelor specificate la prima posibilitate fără supraveghere permanentă şi la cea de-a doua şi a treia posibilitate, definite în anexa III partea 2 pct. (ii) şi întrucât procedurile prevăzute în art. 13 alin. (3) lit. (b) corespund sistemelor definite în anexa III partea 2 pct. (i), precum şi la prima posibilitate cu supraveghere permanentă din anexa III partea 2 pct. (ii);

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului permanent pentru construcţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 40, 11.02.1989, p. 12.

(2) JO L 220, 30.08.1993, p. 1.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...