Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 21/1998 privind adoptarea unui program-cadru multianual referitor la acţiuni din sectorul energetic (1998-2002) şi la măsuri conexe Număr celex: 31999D0021

În vigoare de la 12.01.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 14 decembrie 1998
privind adoptarea unui program-cadru multianual referitor la acţiuni din
sectorul energetic (1998-2002) şi la măsuri conexe (1999/21/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 235,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special art. 203,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

(1) întrucât Comisia a comunicat Consiliului avizul său referitor la viitorul politicii comunitare în domeniul energetic în cartea albă "O politică energetică pentru Uniunea Europeană" din 13 decembrie 1995; întrucât Consiliul a adoptat o rezoluţie privind această carte albă la 8 iulie 1996(5);

(2) întrucât energia este un factor vital pentru dezvoltarea economică şi socială a Comunităţii;

(3) întrucât se preconizează că dependenţa Comunităţii de surse de energie externe va creşte semnificativ în anii următori;

(4) întrucât competitivitatea sectorului comercial european este puternic influenţată de nivelul costurilor energiei;

(5) întrucât pentru asigurarea calităţii vieţii cetăţenilor este necesar ca dezvoltarea producţiei şi a consumului energetic să fie compatibile cu obiectivele de protecţie a mediului;

(6) întrucât, în vederea provocărilor de ordin strategic cu care se va confrunta Comunitatea, obiectivele acţiunilor din sectorul energetic ar trebui să se concentreze în special asupra securităţii aprovizionării, concurenţei şi protecţiei mediului;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...