Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 302/2005 privind aplicarea garanţiilor nucleare Euratom Număr celex: 32005R0302

În vigoare de la 28.02.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (Euratom) nr. 302/2005 AL COMISIEI
din 5 februarie 2005
privind aplicarea garanţiilor nucleare Euratom

CUPRINS

Regulamentul (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei privind aplicarea garanţiilor nucleare Euratom
Capitolul I Domeniu de aplicare şi definiţii
Capitolul II Caracteristici tehnice fundamentale şi dispoziţii speciale privind garanţiile nucleare
Capitolul III Evidenţa contabilă a materialelor nucleare
Capitolul IV Transferuri între state
Capitolul V Dispoziţii speciale
Capitolul VI Dispoziţii speciale aplicabile pe teritoriile statelor membre care deţin arme nucleare
Capitolul VII Dispoziţii finale
ANEXA I CHESTIONAR PENTRU DECLARAREA CARACTERISTICILOR TEHNICE DE BAZĂ ALE INSTALAŢIILOR
I-A REACTOARE
I-B INSTALAŢII CRITICE ŞI DE ENERGIE ZERO
I-C INSTALAŢII DE CONVERSIE, FABRICARE ŞI REPROCESARE
I-D INSTALAŢII DE DEPOZITARE
I-E INSTALAŢII DE SEPARARE A IZOTOPILOR
I-F INSTALAŢII CARE FOLOSESC MATERIAL NUCLEAR ÎN CANTITĂŢI MAI MARI DE UN KILOGRAM EFECTIV
I-G INSTALAŢII ALE STATELOR CANDIDATE DIN ZONA DE BILANŢ MATERIAL GLOBAL (CAM)
I-H INSTALAŢII DE TRATARE SAU DE DEPOZITARE A DEŞEURILOR
I-J ALTE INSTALAŢII
ANEXA II DESCRIERE GENERALĂ A AMPLASAMENTULUI
ANEXA III RAPORT PRIVIND VARIAŢIILE DE STOCURI (RVS)
ANEXA IV RAPORT PRIVIND BILANŢUL MATERIAL (RBM)
ANEXA V SITUAŢIA STOCURILOR FIZICE (SSF)
ANEXA VI NOTIFICARE PREALABILĂ PRIVIND EXPORTURILE/EXPEDIŢIILE DE MATERIALE NUCLEARE
ANEXA VII NOTIFICARE PREALABILĂ PRIVIND IMPORTURILE/RECEPŢIILE DE MATERIALE NUCLEARE
ANEXA VIII RAPORT PRIVIND EXPEDIERILE/EXPORTURILE DE MINEREU
ANEXA IX CERERE DE DEROGARE PENTRU O INSTALAŢIE DE LA DISPOZIŢIILE PRIVIND FORMA ŞI FRECVENŢA NOTIFICĂRILOR
ANEXA X RAPORT ANUAL SAU RAPORT DE EXPORT PENTRU MATERIALE NUCLEARE CARE FAC OBIECTUL DEROGĂRII
ANEXA XI PROGRAM GENERAL DE ACTIVITATE
ANEXA XII NOTIFICARE PREALABILĂ PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE TRATARE ULTERIOARĂ A DEŞEURILOR
ANEXA XIII NOTIFICARE PREALABILĂ PRIVIND EXPORTURILE/EXPEDIŢIILE DE DEŞEURI CONDIŢIONATE
ANEXA XIV NOTIFICARE PREALABILĂ PRIVIND IMPORTURILE/RECEPŢIILE DE DEŞEURI CONDIŢIONATE
ANEXA XV RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSFERURILE DE DEŞEURI CONDIŢIONATE

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolele 77, 78, 79 şi 81,

având în vedere aprobarea Consiliului,

întrucât:

(1) Regulamentul (Euratom) nr. 3227/76 al Comisiei din 19 octombrie 1976 privind aplicarea dispoziţiilor cu privire la garanţiile nucleare Euratom1 defineşte natura şi amploarea obligaţiilor prevăzute la articolele 78 şi 79 din tratat.

(2) Având în vedere cantităţile din ce în ce mai mari de materiale nucleare produse, utilizate, transportate şi reciclate în Comunitate, dezvoltarea comerţului cu aceste materiale şi extinderile succesive ale Uniunii Europene, este esenţial să se asigure eficacitatea garanţiilor nucleare. Natura şi amploarea cerinţelor prevăzute la articolul 79 din tratat şi definite de Regulamentul (Euratom) nr. 3227/76 trebuie, prin urmare, să fie actualizate având în vedere elementele nou apărute, în special în domeniul nuclear şi în domeniul tehnologiei informaţiei.

(3) Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Austria, Portugalia, Finlanda, Suedia şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice au încheiat cu Agenţia Internaţională a Energiei Atomice Acordul 78/164/Euratom2 în aplicarea articolului III alineatele (1) şi (4) din Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare. Acordul 78/164/Euratom a intrat în vigoare la 21 februarie 1977 şi a fost completat cu Protocolul adiţional 1999/188/Euratom3, care a intrat în vigoare la 30 aprilie 2004.

(4) Acordul 78/164/Euratom conţine un angajament special introdus de Comunitate în ceea ce priveşte aplicarea garanţiilor referitoare la materiile prime şi materialele fisionabile speciale pe teritoriile statelor membre care nu au arme nucleare proprii şi care sunt părţi la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

(5) Procedurile definite prin Acordul 78/164/Euratom sunt rezultatul unor negocieri internaţionale de mare anvergură cu Agenţia Internaţională a Energiei Atomice privind aplicarea articolului III alineatele (1) şi (4) din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Aceste proceduri au fost aprobate de consiliul guvernatorilor Agenţiei.

(6) Comunitatea, Regatul Unit şi Agenţia Internaţională a Energiei Atomice sunt părţi la un acord privind aplicarea garanţiilor nucleare în Regatul Unit, în cadrul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare4. Acordul respectiv a intrat în vigoare la 14 august 1978 şi a fost completat cu un protocol adiţional care a intrat în vigoare la 30 aprilie 2004.

(7) Comunitatea, Franţa şi Agenţia Internaţională a Energiei Atomice sunt părţi la un acord privind aplicarea garanţiilor nucleare în Franţa5. Acordul respectiv a intrat în vigoare la 12 septembrie 1981 şi a fost completat cu un protocol adiţional care a intrat în vigoare la 30 aprilie 2004.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...