Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 209/2005 de stabilire a listei de produse textile pentru care nu se solicită nici o dovadă de origine în momentul punerii lor în liberă circulaţie în cadrul Comunităţii Număr celex: 32005R0209

În vigoare de la 08.02.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 209/2005 AL COMISIEI
din 7 februarie 2005
de stabilire a listei de produse textile pentru care nu se solicită
nici o dovadă de origine în momentul punerii lor în liberă
circulaţie în cadrul Comunităţii

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1541/98 al Consiliului din 13 iulie 1998 privind dovezile de origine pentru anumite produse textile încadrate la secţiunea XI din Nomenclatura Combinată, puse în liberă circulaţie în cadrul Comunităţii, precum şi condiţiile de acceptare a acestor dovezi1, în special articolul 4,

întrucât:

(1) Regulamentul menţionat anterior prevede pe de o parte că, în momentul punerii în liberă circulaţie a produselor textile şi a îmbrăcămintei, se pot acorda scutiri de la obligaţia de a prezenta dovezi de origine în cazul acelor produse care nu fac obiectul măsurilor specifice de politică comercială comunitară şi, pe de altă parte, că dispoziţiile care stabilesc scutirile de la obligaţia de a prezenta certificate de origine trebuie să indice dacă este obligatorie sau nu prezentarea unei declaraţii de origine pentru produsele respective.

(2) Regulamentul (CE) nr. 2579/98 al Comisiei2 stabileşte lista produselor textile pentru care nu se solicită nici o dovadă de origine în momentul punerii lor în liberă circulaţie în cadrul Comunităţii. În prezent este necesară actualizarea acestei liste prin adăugarea unor categorii noi de produse textile.

(3) Din motive de claritate şi de certitudine juridică, Regulamentul (CE) nr. 2579/98 trebuie să fie de urgenţă abrogat şi înlocuit cu dispoziţiile prezentului regulament.

(4) Pentru a pune în aplicare obligaţiile Uniunii Europene care decurg din expirarea acordului OMC cu privire la textile şi articole de îmbrăcăminte, şi mai ales pentru a respecta cerinţele de la articolul 2 alineatul (8) litera (c) din acordul menţionat, care prevede că "în prima zi a celei de-a 121-a luni de la intrarea în vigoarea a acordului OMC, sectorul textile şi îmbrăcăminte va fi integrat în GATT 1994, toate restricţiile aplicate în temeiul prezentului acord fiind eliminate", dispoziţiile prezentului regulament trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2005.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 202, 18.7.1998, p. 11.

2 JO L 322, 1.12.1998, p. 27.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...