Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 116/2005 privind tratamentul aplicat restituirilor de TVA persoanelor neplătitoare de TVA şi persoanelor plătitoare de TVA cu titlu de activităţi exonerate, în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului privind armonizarea venitului naţional brut la preţurile pieţei Număr celex: 32005R0116

În vigoare de la 27.01.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 116/2005 AL COMISIEI
din 26 ianuarie 2005
privind tratamentul aplicat restituirilor de TVA persoanelor
neplătitoare de TVA şi persoanelor plătitoare de TVA cu titlu de
activităţi exonerate, în sensul Regulamentului (CE, Euratom)
nr. 1287/2003 al Consiliului privind armonizarea venitului
naţional brut la preţurile pieţei

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului naţional brut la preţurile pieţei (Regulamentul VNB)1, în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1) Articolul 2 alineatul (7) din Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene2 prevede că produsul naţional brut la preţurile pieţei (PNB) trebuie considerat egal cu venitul naţional brut la preţurile pieţei (VNB) astfel cum este determinat de Comisie prin aplicarea Sistemului European de Conturi (SEC). SEC din 1995 (SEC95), care înlocuieşte două sisteme anterioare din 1970 şi respectiv 1979 a fost stabilit de Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de Conturi Naţionale şi Regionale în Comunitate3 şi figurează în anexa la acesta. VNB, astfel cum este utilizat în SEC95, a înlocuit PNB ca şi criteriu pentru resursele proprii începând din anul bugetar 2002.

(2) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului prevede procedurile de comunicare a datelor VNB de către statele membre, precum şi procedurile şi verificările privind calculul VNB, şi înfiinţează Comitetul VNB.

(3) SEC95 nu specifică în mod explicit tratamentul aplicat restituirilor de TVA persoanelor neplătitoare de TVA şi persoanelor plătitoare cu titlu de activităţi exonerate.

(4) Pentru a defini venitul naţional brut la preţurile pieţei (VNB) în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, este necesar să se clarifice tratamentul aplicat restituirilor de TVA persoanelor neplătitoare de TVA şi persoanelor plătitoare cu titlu de activităţi exonerate.

(5) A şasea Directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: bază unitară de stabilire4 defineşte noţiunile de persoană plătitoare de TVA, persoană neplătitoare şi activităţi exonerate.

(6) În scopul aplicării Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului din 13 februarie 1989 privind armonizarea calculării produsului naţional brut la preţurile pieţei5, Decizia 1999/622/CE, Euratom a Comisiei din 8 septembrie 19996 clarifică tratamentul aplicat restituirilor de TVA unităţilor neplătitoare şi unităţilor plătitoare cu titlu de activităţi exonerate. O clarificare echivalentă trebuie efectuată în prezent cu privire la VNB.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului VNB.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...