Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 37/2005 privind monitorizarea temperaturii din mijloacele de transport, din spaţiile de antrepozitare şi depozitare a alimentelor congelate rapid destinate consumului uman (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R0037

În vigoare de la 13.01.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 37/2005 AL COMISIEI
din 12 ianuarie 2005
privind monitorizarea temperaturii din mijloacele de transport, din
spaţiile de antrepozitare şi depozitare a alimentelor congelate rapid
destinate consumului uman
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 89/108/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la alimentele congelate rapid destinate consumului uman1, în special articolul 11,

întrucât:

(1) Directiva 92/1/CEE a Comisiei din 13 ianuarie 1992 privind monitorizarea temperaturii din mijloacele de transport şi din spaţiile de antrepozitare şi depozitare a alimentelor congelate rapid destinate consumului uman2 conţine dispoziţii prin care să se asigure respectarea integrală a temperaturilor prevăzute de Directiva 89/108/CEE.

(2) Atunci când s-a adoptat Directiva 92/1/CEE nu exista un standard european pentru instrumentele de monitorizare a temperaturii din mijloacele de transport şi din spaţiile de antrepozitare şi de depozitare a alimentelor congelate rapid.

(3) Comitetul European pentru Standardizare a stabilit standarde referitoare la instrumentele de înregistrare a temperaturii aerului şi termometre în 1999 şi 2001. Utilizarea acestor standarde unitare ar asigura conformitatea echipamentului folosit pentru monitorizarea temperaturilor alimentelor cu un set armonizat de cerinţe tehnice.

(4) Pentru a facilita aplicarea treptată a acestor măsuri de către agenţii economici, ar trebui să se prevadă o perioadă tranzitorie în care să fie permisă utilizarea instrumentelor de măsură instalate în conformitate cu legislaţia în vigoare înainte de adoptarea prezentului regulament.

(5) Directiva 92/1/CEE prevede o derogare în ceea ce priveşte transportul alimentelor congelate rapid pe calea ferată. Această derogare nu mai este justificată şi ar trebui anulată după o perioadă de tranziţie.

(6) Impunerea unor cerinţe de înregistrare a temperaturii la echipamentele mici utilizate în comerţul cu amănuntul ar fi excesivă şi, prin urmare, ar trebui menţinute derogările existente pentru vitrinele frigorifice şi camerele frigorifice mici utilizate în comerţul cu amânuntul pentru păstrarea stocurilor.

(7) Se recomandă asigurarea aplicabilităţii directe a noilor standarde pentru echipamentele de măsură şi a normelor tehnice care au fost deja prevăzute de Directiva 92/1/CEE. Pentru a se asigura consecvenţa şi caracterul unitar al legislaţiei comunitare se recomandă ca Directiva 92/1/CEE să fie abrogată şi înlocuită cu prezentul regulament.

(8) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul trofic şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...