Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 684/2005 de adoptare a Statutului membrilor Parlamentului European Număr celex: 32005Q0684

În vigoare de la 07.10.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
din 28 septembrie 2005
de adoptare a Statutului membrilor Parlamentului European
(2005/684/CE, Euratom)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 190 alineatul (5),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 108 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei1,

având în vedere aprobarea Consiliului2,

întrucât:

(1) Parlamentul este alcătuit din "reprezentanţi ai popoarelor statelor reunite în Comunitate". Reprezentanţii sunt, aşa cum se afirmă şi în articolul 190 alineatul (1) din Tratatul CE, "reprezentanţi ai popoarelor statelor reunite în Comunitate". Acelaşi termen se utilizează în articolul 190 alineatul (2) din Tratatul CE (numărul de reprezentanţi aleşi în cadrul fiecărui stat membru) şi în articolul 190 alineatul (3) din Tratatul CE (reprezentanţii sunt aleşi pentru un mandat de cinci ani). Respectivele dispoziţii, conform cărora membrii sunt reprezentanţi ai popoarelor, justifică utilizarea în Statut a termenului "membru".

(2) Parlamentul are dreptul să îşi reglementeze propria activitate în propriul regulament de procedură, în conformitate cu articolul 199 primul paragraf din Tratatul CE şi în conformitate cu prezentul Statut.

(3) Articolul 1 din Statut tratează conceptul de "membru" şi explică faptul că Statutul nu se referă la drepturile şi obligaţiilor membrilor, ci la normele şi condiţiile generale aplicabile pentru exercitarea mandatului lor.

(4) Libertatea şi independenţa membrilor care sunt consacrate în articolul 2 şi care nu sunt menţionate în nici o dispoziţie din legislaţia primară ar trebui să beneficieze de protecţie statutară. Iniţiativele luate de membri de a se retrage din funcţie la o anumită dată sau declararea intenţiei de retragere din funcţie la o dată nespecificată, de care partidele politice se pot folosi la discreţie, ar trebui considerate ca fiind incompatibile cu libertatea şi independenţa membrilor şi, în consecinţă, ar trebui să nu fie obligatorii.

(5) Articolul 3 alineatul (1) reproduce integral dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct.

(6) Dreptul de iniţiativă prevăzut la articolul 5 reprezintă dreptul-cheie al fiecărui membru. Regulamentul de procedură al Parlamentului nu poate lipsi de sens respectivul drept.

(7) Dreptul de cercetare a dosarelor, prevăzut la articolul 6, şi care este deja consacrat în regulamentul de procedură al Parlamentului, este un aspect fundamental al exercitării mandatului de membru şi, în consecinţă, ar trebui prevăzut în Statut.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...