Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 5/2005 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene şi procedurile de schimb de informaţii statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor finanţelor publice (BCE/2005/5) Număr celex: 32005O0005

În vigoare de la 29.04.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 17 februarie 2005
privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene
şi procedurile de schimb de informaţii statistice în cadrul
Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul
statisticilor finanţelor publice
(BCE/2005/5)
(2005/327/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 5.2, 12.1 şi 14.3,

întrucât:

(1) În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de statistici ale finanţelor publice (SFP) complete şi fiabile.

(2) Procedurile prevăzute de prezenta orientare nu aduc atingere responsabilităţilor şi competenţelor statelor membre şi ale Comunităţii.

(3) Articolul 5.1 din statut prevede ca Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naţionale (BCN), să colecteze fie de la autorităţile naţionale competente, fie direct de la agenţii economici, informaţiile statistice necesare îndeplinirii sarcinilor SEBC. Articolul 5.2 stipulează că BCN execută, în măsura posibilului, sarcinile descrise la articolul 5.1.

(4) O parte a informaţiilor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor statistice ale SEBC în domeniul SFP sunt colectate de autorităţile naţionale competente, altele decât BCN.

Prin urmare, unele dintre sarcinile care trebuie îndeplinite în temeiul prezentei orientări necesită cooperarea dintre SEBC şi autorităţile naţionale competente, în conformitate cu articolul 5.1 din statut şi cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea de informaţii statistice de către Banca Centrală Europeană1.

(5) Este necesară instituirea unor proceduri eficiente de schimb al SFP în cadrul SEBC pentru a asigura faptul că SEBC dispune de SFP actualizate care corespund necesităţilor şi că aceste statistici sunt compatibile cu estimările pentru aceleaşi variabile elaborate de BCN, indiferent dacă statisticile în cauză sunt elaborate de BCN sau de autorităţile naţionale competente.

(6) Din motive de coerenţă, cerinţele SEBC în materie de SFP ar trebui să se bazeze, în măsura posibilului, pe standardele statistice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naţionale şi regionale în Comunitate2 (denumit în continuare "SEC 95").

(7) Tabelul 2 (Agregate principale ale administraţiilor publice) din programul de transmitere prevăzut în anexa B la SEC 95, disponibil de două ori pe an (cu un decalaj de trei şi opt luni de la sfârşitul ultimului an analizat), se referă la majoritatea informaţiilor de bază necesare îndeplinirii cerinţelor de raportare în ceea ce priveşte veniturile şi cheltuielile. Celelalte informaţii de bază necesare elaborării totalurilor pentru zona euro şi Uniunea Europeană (UE) în ceea ce priveşte veniturile şi cheltuielile se referă în principal la operaţiunile dintre statele membre şi bugetul UE.

(8) Anumite statistici privind datoria publică şi ajustarea deficit-datorie sunt puse la dispoziţie de două ori pe an, înainte de 1 martie şi 1 septembrie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura deficitului excesiv anexată Tratatului de instituire a Comunităţii Europene3. Tabelul 6 [Conturi financiare în funcţie de sector (tranzacţii)] şi tabelul 7 (Bilanţuri pentru activele şi pasivele financiare) din programul de transmitere prevăzut în anexa B din SEC 95, inclusiv conturile financiare pentru sectorul administraţiilor publice şi subsectoarele acestuia, sunt puse la dispoziţie o dată pe an (cu un decalaj de nouă luni de la sfârşitul ultimului an analizat). Cu toate acestea, sursele respective nu corespund nevoilor SEBC în ceea ce priveşte domeniul reglementat şi termenele.

(9) În ceea ce priveşte statisticile privind datoria publică şi ajustarea deficit-datorie, SEBC are nevoie, de asemenea, de date care nu sunt disponibile în statisticile menţionate anterior, în special date privind defalcările datoriei în funcţie de scadenţa iniţială şi reziduală, valoarea nominală şi titulari, precum şi privind alte fluxuri care leagă tranzacţiile la valoarea pieţei, în conformitate cu SEC 95, şi modificările datoriei publice la valoarea nominală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3605/93. Prin urmare, în ciuda surselor descrise anterior, este necesar ca autorităţile naţionale competente să realizeze o activitate suplimentară de elaborare a statisticilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...