Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora şi de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului Număr celex: 32005L0064

În vigoare de la 25.11.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/64/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 26 octombrie 2005
privind omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile
de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora şi de modificare
a Directivei 70/156/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz3, este necesar să se prevadă dispoziţii adecvate pentru a asigura că vehiculele omologate aparţinând categoriei M1 şi cele aparţinând categoriei N1 pot fi introduse pe piaţă doar în cazul în care sunt reutilizabile şi/sau reciclabile în proporţie de cel puţin 85% din masa lor şi sunt reutilizabile şi/sau recuperabile în proporţie de cel puţin 95% din masa lor.

(2) Reutilizarea părţilor componente, reciclarea şi recuperarea materialelor constituie o latură esenţială a strategiei comunitare de gestionare a deşeurilor. În consecinţă, este necesar să li se solicite constructorilor de autovehicule şi furnizorilor acestora să includă aceste aspecte încă din primele faze de construcţie a unor vehicule noi, pentru a facilita tratarea vehiculelor când ajung la sfârşitul duratei lor de viaţă.

(3) Prezenta directivă este una din directivele speciale din cadrul sistemului comunitar de omologare a vehiculelor, instituit prin Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora4.

(4) Acest sistem de omologare de tip pentru întregul vehicul este în prezent obligatoriu pentru vehiculele aparţinând categoriei M1 şi va fi extins în viitorul apropiat la toate categoriile de vehicule. În consecinţă, este necesar să se includă aceste măsuri privind posibilităţile de reutilizare, reciclare şi valorificare a vehiculelor în sistemul de omologare a vehiculelor.

(5) Prin urmare, este necesar să se prevadă dispoziţii pentru a lua în considerare faptul că vehiculele din categoria N1 nu sunt încă incluse în sistemul de omologare a vehiculelor.

(6) Constructorul ar trebui să pună la dispoziţia autorităţii de omologare toate informaţiile tehnice relevante privind materialele componente şi masele corespunzătoare ale acestora pentru a permite verificarea calculelor constructorului în conformitate cu standardul ISO 22628:2002.

(7) Calculele constructorului pot fi validate corect în momentul omologării vehiculului doar în cazul în care acesta a aplicat mecanisme şi proceduri satisfăcătoare pentru a gestiona toate informaţiile pe care le primeşte de la furnizori. Înainte de a se putea acorda orice omologare, autoritatea competentă ar trebui să facă o evaluare preliminară a acestor mecanisme şi proceduri şi să emită un certificat prin care să ateste că acestea sunt satisfăcătoare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...