Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar Număr celex: 32005L0047

În vigoare de la 27.07.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/47/CE A CONSILIULUI
din 18 iulie 2005
privind acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) şi
Federaţia Europeană a Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor
aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care
prestează servicii de interoperabilitate
transfrontalieră în sectorul feroviar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 139 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Prezenta directivă este în conformitate cu drepturile şi principiile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi este destinată să asigure conformitatea deplină cu articolul 31 al acesteia, care prevede că toţi lucrătorii au dreptul la condiţii de muncă sănătoase, sigure şi demne, la limitarea timpului maxim de lucru şi la perioade de odihnă zilnice şi săptămânale, precum şi la o perioadă anuală de concediu plătit.

(2) Partenerii sociali pot, în conformitate cu articolul 139 alineatul (2) din tratat, să solicite împreună aplicarea acordurilor încheiate la nivel comunitar printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei.

(3) Consiliul a adoptat Directiva 93/104/CE din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru1. Transportul feroviar a fost unul din sectoarele de activitate excluse din sfera de aplicare a acestei directive. Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva 2000/34/CE2 de modificare a Directivei 93/104/CE în scopul reglementării sectoarelor şi activităţilor care fuseseră excluse anterior.

(4) Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru3 prin care s-a codificat şi s-a abrogat Directiva 93/104/CE.

(5) Directiva 2003/88/CE prevede derogări de la articolele sale 3, 4, 5, 8 şi 16 în cazul persoanelor care lucrează, în sectorul de transport feroviar, la bordul trenurilor.

(6) Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) au informat Comisia cu privire la dorinţa lor de a intra în negocieri în conformitate cu articolul 139 alineatul (1) din tratat.

(7) La 27 ianuarie 2004, aceste organizaţii au încheiat un acord privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră, denumit în continuare "acordul".

(8) Acordul a cuprins o cerere comună adresată Comisiei de a aplica acordul printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei, în conformitate cu articolul 139 alineatul (2) din tratat.

(9) Directiva 2003/88/CE se aplică lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră, cu excepţia cazurilor pentru care există dispoziţii mai specifice prevăzute de prezenta directivă şi în acordul anexat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...