Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunităţii Număr celex: 32005L0044

În vigoare de la 30.09.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/44/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 7 septembrie 2005
privind serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate
pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunităţii

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Aplicarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii la căile navigabile interioare contribuie la creşterea semnificativă a siguranţei şi eficienţei transportului pe căile navigabile interioare.

(2) În unele state membre există deja aplicaţii naţionale ale serviciilor de informaţii pe diferite căi navigabile. Pentru a asigura un sistem de informare şi sprijin armonizat, interoperabil şi deschis pe reţeaua comunitară a căilor navigabile interioare, trebuie introduse cerinţe şi specificaţii tehnice comune.

(3) Din motive de siguranţă şi în interesul armonizării paneuropene, conţinutul acestor cerinţe şi specificaţii tehnice comune trebuie să se bazeze pe activitatea depusă în acest domeniu de organizaţiile internaţionale relevante, precum Asociaţia Internaţională de Navigaţie (PIANC), Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin (CCNR) şi Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU).

(4) Este necesar ca serviciile de informaţii fluviale să fie sisteme interoperabile care ar trebui să se bazeze pe standarde publice şi deschise, disponibile în mod nediscriminatoriu pentru toţi furnizorii şi utilizatorii sistemului.

(5) Nu este necesar ca aceste cerinţe şi specificaţii tehnice să fie obligatorii pe căile navigabile interioare naţionale care nu sunt legate de reţeaua navigabilă a unui alt stat membru. Cu toate acestea, se recomandă ca RIS, astfel cum sunt definite în prezenta directivă, să fie puse în aplicare pe căile navigabile interioare respective şi să se asigure interoperabilitatea sistemelor existente cu aceste servicii.

(6) Este necesar ca dezvoltarea RIS să se bazeze pe obiective precum siguranţa, eficienţa navigaţiei interioare şi respectul pentru mediu, care sunt realizate prin sarcini cum ar fi gestionarea traficului şi a transportului, protecţia mediului şi a infrastructurii şi aplicarea normelor specifice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...