Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 614/2005 privind aderarea Comunităţii Europene la Regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite Nr. 94 privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pasagerilor în caz de coliziune frontală şi Nr. 95 privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pasagerilor în caz de coliziune laterală (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005D0614

În vigoare de la 22.08.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 18 iulie 2005
privind aderarea Comunităţii Europene la Regulamentele Comisiei
Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite Nr. 94
privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia
pasagerilor în caz de coliziune frontală şi Nr. 95 privind omologarea
vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pasagerilor în caz de
coliziune laterală (Text cu relevanţă pentru SEE) (2005/614/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunităţii Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind adoptarea specificaţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi componente care pot fi montate şi/sau folosite la vehicule cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificaţii ("Acordul revizuit din 1958")1, în special articolul 3 alineatul (3) şi articolul 4 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Specificaţiile uniformizate din Regulamentele nr. 94 şi nr. 95 ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pasagerilor în caz de coliziune frontală şi privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pasagerilor în caz de coliziune laterală vizează eliminarea barierelor tehnice din calea comerţului cu autovehicule între părţile contractante, asigurând totodată un grad înalt de siguranţă pasagerilor vehiculelor.

(2) Regulamentul nr. 94 şi Regulamentul nr. 95 nu erau menţionate în anexa II la Decizia 97/839/CE, în măsura în care aceste Regulamente nu corespundeau cerinţelor şi specificaţiilor tehnice ale Comunităţii în momentul aderării acesteia la Acordul revizuit din 1958.

(3) Având în vedere modificările subsecvente ale Regulamentului nr. 943 şi ale Regulamentului nr. 954, trebuie ca aceste Regulamente să fie încorporate în sistemul comunitar de omologare a autovehiculelor,

DECIDE:

___________

1 JO L 346, 17.12.1997, p. 78.

2 Aviz emis la 6 iulie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...