Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 780/2005 privind cumpărarea şi depozitarea antigenilor antiaftoşi Număr celex: 32005D0780

În vigoare de la 10.11.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 8 noiembrie 2005
privind cumpărarea şi depozitarea antigenilor antiaftoşi
(2005/780/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar1, în special articolul 14,

având în vedere Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE şi a Deciziilor 84/531/CEE şi 91/665/CEE şi de modificare a Directivei 92/46/CEE2, în special articolul 80 alineatul (2),

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia 91/666/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1991 privind constituirea rezervelor comunitare de vaccinuri împotriva febrei aftoase3, s-au constituit stocuri de antigeni pentru a putea proceda la formularea urgentă a vaccinurilor antiaftoase; din considerente de siguranţă, antigenii menţionaţi anterior sunt păstraţi la sediile producătorilor, în locuri distincte desemnate în acest scop.

(2) În temeiul Directivei 2003/85/CE, Comisia se asigură că rezervele comunitare de antigeni concentraţi inactivaţi, destinaţi producerii de vaccinuri antiaftoase, sunt depozitate la sediile băncii comunitare de antigeni şi vaccinuri.

(3) În acest sens, decizia privind numărul de doze şi varietatea de suşe şi de subtipuri de antigeni ai virusului febrei aftoase depozitaţi în banca respectivă este adoptată ţinând seama de cerinţele identificate în contextul planurilor de intervenţie şi a situaţiei epidemiologice, după caz, după consultarea laboratorului comunitar de referinţă.

(4) În aşteptarea desemnării unui laborator comunitar de referinţă pentru febra aftoasă, se ţine seama de raportul laboratorului mondial de referinţă pentru febra aftoasă al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) de elaborare a unei liste de antigeni prioritari recomandaţi pentru constituirea băncilor de antigeni, listă aprobată de comitetul tehnic al Comisiei Europene pentru combaterea febrei aftoase (EUFMD) al FAO la cea de-a treizeci şi şasea şedinţă plenară a EUFMD.

(5) Deteriorarea situaţiei în ceea ce priveşte febra aftoasă în diferite părţi ale lumii necesită creşterea urgentă a stocului de anumiţi antigeni luând în considerare riscurile posibile pentru Comunitate şi ţările vecine care pot fi cauzate de evoluţia respectivei situaţii epidemiologice.

(6) Orice decizie referitoare la achiziţionarea de cantităţi suplimentare şi de alte subtipuri de antigeni antiaftoşi ar trebui să ţină seama de cantităţile actuale din antigenii respectivi, de compatibilitatea necesară combinării lor în vaccinuri polivalente şi de autorizaţia de introducere pe piaţă acordată producătorului antigenilor respectivi în cel puţin unul dintre statele membre, în conformitate cu Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele veterinare4.

(7) În temeiul Directivei 2003/85/CE, informaţiile referitoare la cantităţile şi subtipurile de antigeni sau la vaccinurile autorizate depozitate în banca comunitară au un caracter confidenţial care interzice publicarea anexei la prezenta decizie.

(8) În conformitate cu articolul 14 din Decizia 90/424/CEE, trebuie, de asemenea, să se stabilească nivelul de participare comunitară la constituirea unor asemenea rezerve de antigeni şi condiţiile de participare care trebuie respectate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...