Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 600/2005 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre Număr celex: 32005D0600

În vigoare de la 06.08.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 12 iulie 2005
privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă
ale statelor membre (2005/600/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă,

întrucât:

(1) Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană instituie ca obiectiv pentru Uniune, între altele, promovarea progresului economic şi social, precum şi un grad ridicat de ocupare a forţei de muncă. În conformitate cu articolul 125 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, statele membre şi Comunitatea îşi propun elaborarea unei strategii coordonate privind ocuparea forţei de muncă, în special promovarea unei mâini de lucru calificate, formate şi adaptabile, precum şi a unor pieţe ale muncii capabile să reacţioneze rapid la evoluţia economiei.

(2) Consiliul European reunit la Lisabona în martie 2000 a lansat o strategie de creştere economică durabilă, de îmbunătăţire cantitativă şi calitativă a ocupării forţei de muncă şi de creştere a coeziunii sociale prin stabilirea unor obiective pe termen lung în privinţa ocupării forţei de muncă. Cu toate acestea, după cinci ani, obiectivele strategiei sunt încă departe de a fi atinse.

(3) Prezentarea unui ansamblu unitar de linii directoare privind ocuparea forţei de muncă şi de orientări generale pentru politici economice contribuie la reorientarea strategiei de la Lisabona pe dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă. Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă are un rol primordial în îndeplinirea obiectivelor strategiei de la Lisabona pentru ocuparea forţei de muncă. Întărirea coeziunii sociale reprezintă, de asemenea, un factor determinant pentru reuşita strategiei de la Lisabona. La rândul său, astfel cum s-a enunţat în agenda socială, succesul strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă va contribui la realizarea unei mai mari coeziuni sociale.

(4) În conformitate cu concluziile Consiliului European de primăvară, din 22 şi 23 martie 2005, Uniunea trebuie să mobilizeze toate mijloacele naţionale şi comunitare adecvate inclusiv politica de coeziune - în cele trei dimensiuni ale strategiei de la Lisabona, economică, socială şi de mediu, pentru o mai bună exploatare a sinergiilor acesteia, într-un cadru general de dezvoltare durabilă.

(5) Obiectivele privind ocuparea integrală a forţei de muncă, calitatea şi productivitatea muncii, precum şi coeziunea socială trebuie să se exprime prin priorităţi clare: atragerea şi menţinerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii, creşterea ofertei de mână de lucru şi modernizarea sistemelor de protecţie socială; îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a lucrătorilor şi întreprinderilor; şi o mai mare investiţie în capitalul uman prin îmbunătăţirea educaţiei şi competenţelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...