Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 451/2005 de fixare a datei aplicării anumitor dispoziţii din Regulamentul (CE) nr. 871/2004 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului Număr celex: 32005D0451

În vigoare de la 21.06.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Decizia 2005/451/JAI a Consiliului
din 13 iunie 2005
de fixare a datei aplicării anumitor dispoziţii din Regulamentul (CE)
nr. 871/2004 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de
informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 871/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în cadrul luptei împotriva terorismului1 (Regulamentul Consiliului), în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) La 24 februarie 2005 Consiliul a adoptat Decizia 2005/211/JAI privind atribuirea unor funcţii noi Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în cadrul luptei împotriva terorismului2.

(2) În temeiul articolului 2 alineatele (1), (2) şi (3) din decizia menţionată, anumite dispoziţii ale acesteia intră în vigoare la datele specificate în prezenta decizie.

(3) Este oportun ca dispoziţiile identice din Regulamentul Consiliului să se aplice începând cu aceiaşi dată.

(4) Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul Consiliului specifică faptul că Regulamentul Consiliului se va aplica începând cu o dată care va fi stabilită de către Consiliu, de îndată ce condiţiile prealabile necesare vor fi îndeplinite, iar Consiliul poate hotărî stabilirea unor date diferite pentru aplicarea diverselor dispoziţii.

(5) Condiţiile prealabile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul Consiliului au fost îndeplinite în ceea ce priveşte articolul 1 alineatele (1), (3), (7) şi (8) din acest regulament.

(6) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei cu privire la asocierea acestor două state în vederea punerii în practică, aplicării şi dezvoltării acquis-ului Schengen3, măsuri care aparţin domeniului prevăzut la articolul 1 litera G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalităţi de aplicare a acestui acord4.

(7) În ceea ce priveşte Elveţia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquisului Schengen în sensul acordului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind asocierea Confederaţiei Elveţiene în vederea punerii în în practică, aplicării şi dezvoltării acquis-ului Schengen5, măsuri care aparţin domeniului prevăzut la articolul 1 litera G din Decizia 1999/437/CE citit în conjuncţie cu articolul 4 alineatul (1) din deciziile Consiliului din 25 octombrie 2004 privind semnarea în numele Uniunii Europene, semnarea în numele Comunităţii Europene şi aplicarea provizorie a anumitor dispoziţii ale acestui acord6,

DECIDE:

___________

1 JO L 162, 30.4.2004, p. 29.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...