Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 338/2005 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru servicii de camping [notificată sub numărul C(2005) 1242] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005D0338

În vigoare de la 29.04.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 14 aprilie 2005
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare pentru servicii de camping
[notificată sub numărul C(2005) 1242]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2005/338/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf şi anexa V punctul 2 al şaselea paragraf, după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi atribuită unui produs care posedă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte cheie de mediu.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe grupe de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică (CUEEE).

(3) În cazul serviciilor de camping, criteriile ecologice se împart în criterii care trebuie respectate în totalitate şi criterii din care trebuie respectată o proporţie fixă.

(4) Criteriile ecologice, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de trei ani.

(5) În cazul taxelor aferente solicitării şi folosirii etichetei ecologice de către microîntreprinderi, în conformitate cu Recomandarea 96/280/CE a Comisiei din 3 aprilie 1996 privind definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii2, se impune, ţinând seama de resursele limitate ale microîntreprinderilor şi de importanţa lor deosebită în cadrul acestei grupe de produse, acordarea unor reduceri suplimentare faţă de cele menţionate în Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 şi în articolul 5 din Decizia 2000/728/CE a Comisiei din 10 noiembrie 2000 de stabilire a taxelor de solicitare şi a taxelor anuale pentru eticheta ecologică comunitară3.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul emis de comitetul instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...