Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 323/2005 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru ambarcaţiunile de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2005) 1209] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005D0323

În vigoare de la 23.04.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 21 aprilie 2005
privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele
europene pentru ambarcaţiunile de agrement plutitoare care se
utilizează în sau pe apă în temeiul Directivei 2001/95/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului
[notificată cu numărul C(2005) 1209]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2005/323/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor1, în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Directiva 2001/95/CE obligă producătorii să introducă pe piaţă numai produse sigure.

(2) În temeiul directivei menţionate anterior, un produs este considerat sigur, în ceea ce priveşte riscurile şi categoriile de riscuri reglementate de standardele naţionale relevante, atunci când este conform cu standardele naţionale neobligatorii de transpunere a standardelor europene.

(3) În conformitate cu Directiva 2001/95/CE, standardele europene trebuie stabilite de organismele europene de standardizare. Aceste standarde trebuie să garanteze că produsele îndeplinesc obligaţia generală de siguranţă prevăzută de directivă.

(4) Statele membre şi Comisia, în strânsă cooperare cu organismele europene de standardizare şi după consultarea părţilor interesate, au identificat ambarcaţiunile de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă ca un grup de produse pentru care este necesar să se stabilească standarde europene pe baza unui mandat acordat de Comisie în temeiul Directivei 2001/95/CE. Ambarcaţiunile de agrement plutitoare astfel identificate nu includ ambarcaţiunile plutitoare menţionate de Directiva 88/378/CEE2 privind siguranţa jucăriilor, de Directiva 89/686/CEE a Consiliului3 privind echipamentul individual de protecţie şi de Directiva 94/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului4 privind ambarcaţiunile de agrement.

(5) Este necesar să se definească cerinţele de siguranţă aplicabile acestor produse ţinând seama de consultările şi discuţiile cu autorităţile statelor membre.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...