Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 56/2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (Numai textele în limbile germană, franceză şi engleză sunt autentice) Număr celex: 32005D0056

În vigoare de la 27.01.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 14 ianuarie 2005
de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi
Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei,
audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr.
58/2003 al Consiliului (Numai textele în limbile germană, franceză şi
engleză sunt autentice) (2005/56/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare1, în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 58/2003 împuterniceşte Comisia să înfiinţeze agenţii executive în conformitate cu statutul general stabilit de acest regulament şi să le încredinţeze anumite sarcini de gestionare a unuia sau mai multor programe comunitare; prezenta decizie nu afectează domeniul de aplicare a acestui regulament.

(2) Crearea unei agenţii executive are scopul de a permite Comisiei să se concentreze asupra activităţilor şi funcţiilor sale prioritare care nu pot fi externalizate, fără a renunţa la controlul sau la responsabilitatea finală asupra activităţilor gestionate de agenţiile executive menţionate anterior.

(3) Gestionarea anumitor componente centralizate dintr-o serie de programe în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii presupune punerea în aplicare a unor proiecte cu caracter tehnic care nu implică luarea unei decizii de natură politică şi necesită un înalt nivel de expertiză tehnică şi financiară pe parcursul ciclului proiectului.

(4) Delegarea către o agenţie executivă a sarcinilor legate de punerea în aplicare a acestor programe se poate realiza stabilind o separare clară între, pe de o parte, etapele de programare a proiectului şi adoptarea deciziilor de finanţare care trebuie efectuate de către Comisie, şi pe de altă parte, punerea în aplicare a proiectelor, care este încredinţată agenţiei executive.

(5) Înfiinţarea agenţiei executive nu afectează nici delegarea din partea Consiliului către Comisie a gestionării anumitor faze ale acţiunilor din cadrul diferitelor programe, nici delegarea către agenţii naţionale a sarcinilor de gestionare privind anumite programe.

(6) O analiză cost-beneficiu efectuată în acest scop a arătat că recurgerea la o agenţie executivă pentru gestionarea anumitor componente centralizate ale programelor din domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii reprezintă cea mai avantajoasă dintre opţiunile disponibile, atât pe plan financiar cât şi non-financiar.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agenţiile executive.

(8) Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 stabileşte un regulament financiar standard al agenţiilor executive în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare2,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...