Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 259/2007 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară comunitară Moldovei Număr celex: 32007D0259

În vigoare de la 28.04.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 16 aprilie 2007
privind acordarea de asistenţă macrofinanciară comunitară Moldovei
(2007/259/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

după consultarea Comitetului economic şi financiar,

întrucât:

(1) Autorităţile din Moldova sunt angajate în vederea stabilizării economice şi reformelor structurale susţinute de Fondul Monetar Internaţional (FMI) prin intermediul unui acord de trei ani încheiat în cadrul Facilităţii de de reducere a sărăciei şi creştere economică (FRSC), care a fost aprobat la 5 mai 2006. La 12 mai 2006, creditorii Clubului de la Paris au căzut de acord asupra restructurării datoriei publice bilaterale a Moldovei, pe baza condiţiilor de la Houston.

(2) În mai 2004, autorităţile din Moldova au adoptat o strategie de creştere economică şi de reducere a sărăciei, stabilind priorităţile de acţiune guvernamentală pe termen mediu.

(3) Moldova, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, au semnat un Acord de parteneriat şi cooperare (2), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998.

(4) Relaţiile dintre Moldova şi Uniunea Europeană se dezvoltă în cadrul Politicii europene de vecinătate, de la care se aşteaptă o integrare economică mai profundă.UE şi Moldova au convenit cu privire la un plan de acţiune în cadrul Politicii europene de vecinătate, care identifică priorităţile pe termen mediu şi scurt pentru relaţiile UE Moldova şi politicile conexe.

(5) Moldova are nevoi financiare substanţiale, care rezultă din deteriorarea semnificativă a poziţiei sale financiare.

(6) Autorităţile din Moldova au solicitat asistenţă financiară pe bază concesională de la Comunităţi, instituţii financiare internaţionale şi alţi donori bilaterali. În afara finanţării de la FMI şi Banca Mondială, mai rămâne de acoperit un deficit financiar rezidual substanţial pentru a îmbunătăţi balanţa de plăţi a ţării, pentru a consolida poziţia rezervelor ţării şi pentru a sprijini obiectivele politice care ţin de eforturile de reformă ale autorităţilor.

(7) Moldova este eligibilă pentru împrumuturi şi subvenţii acordate în condiţii foarte avantajoase de către Banca Mondială şi FMI.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...