Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2153/2005 privind regimul de ajutor pentru depozitarea privată de ulei de măsline Număr celex: 32005R2153

În vigoare de la 24.12.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2153/2005 AL COMISIEI
din 23 decembrie 2005
privind regimul de ajutor pentru depozitarea privată
de ulei de măsline

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 865/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul uleiului de măsline şi al măslinelor de masă şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 827/681, în special articolul 6 alineatul (3),

___________

1 JO L 206, 9.6.2004, p. 37.

întrucât:

(1) Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 865/2004 prevede posibilitatea punerii în aplicare a unui regim de ajutor pentru depozitarea privată de ulei de măsline, în cazul unor perturbări grave ale pieţei în anumite regiuni ale Comunităţii.

(2) Pentru a permite o punere rapidă în aplicare a regimului în caz de necesitate, este necesar să se prevadă normele de aplicare a regulamentului respectiv. Acest regim de ajutor pentru depozitarea privată trebuie să se bazeze pe contracte cu operatori care să ofere garanţii suficiente şi acceptate de către statele membre pe baza anumitor condiţii stabilite.

(3) În scopul accentuării efectului regimului asupra pieţei la nivelul producătorilor şi pentru a facilita controlul acesteia, este necesar ca ajutoarele să se concentreze asupra depozitării uleiului de măsline virgin în vrac.

(4) Este necesar să fie disponibile informaţii privind evoluţia preţurilor şi a producţiei de ulei de măsline. Aceste informaţii sunt necesare pentru monitorizarea constantă a pieţei uleiului de măsline pentru a se putea evalua dacă se verifică circumstanţele unei perturbări grave a pieţei.

(5) Pentru a reflecta cel mai bine situaţia pieţei, este necesar ca valoarea ajutorului să fie stabilită pentru sectoarele de piaţă care au nevoie de acesta. Categoriile de ulei sunt cele prevăzute în anexa I partea 1 din Regulamentul (CE) nr. 865/2004.

(6) Este necesar să fie precizate informaţiile pe care trebuie să le menţioneze ofertele şi condiţiile în care acestea sunt prezentate şi analizate pentru a dispune de informaţii exhaustive în cazul fiecărei oferte.

(7) Este necesar ca licitaţiile să fie organizate în funcţie de anumite norme, privind în special termenele de prezentare şi cantitatea minimă pentru fiecare ofertă prezentată. Ofertele trebuie să implice, în special, o perioadă lungă de depozitare şi o cantitate minimă în raport cu situaţia reală din sectorul de piaţă, pentru a putea influenţa situaţia pieţei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...