Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1895/2005 privind limitarea utilizării anumitor derivaţi epoxidici în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R1895

În vigoare de la 19.11.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1895/2005 AL COMISIEI
din 18 noiembrie 2005
privind limitarea utilizării anumitor derivaţi epoxidici în materialele
şi obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE1, în special articolul 5 alineatul (1),

după consultarea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară,

întrucât:

(1) Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi barierele în calea liberei circulaţii a mărfurilor, Directiva 2002/16/CE a Comisiei din 20 februarie 2002 privind utilizarea anumitor derivaţi epoxidici în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare2 stabileşte limite de migraţie specifice pentru 2,2-bis(4-hidroxifenil)propan-bis(2,3-epoxipropil) eter ("BADGE", adică Bisfenol-A DiGglicidil Eter), bis(hidroxifenil)metan - bis(2,3-epoxipropil) eteri ("BFDGE", adică Bisfenol-F DiGglicidil Eter) şi novolac glicidil eteri (NOGE), precum şi pentru unii derivaţi ai acestora.

(2) Directiva 2002/16/CE prevede că utilizarea şi/sau prezenţa BFDGE şi NOGE se poate continua doar până la 31 decembrie 2004. Pentru BADGE perioada de tranziţie a fost prelungită până la 31 decembrie 2005, în aşteptarea prezentării prevăzute de noi date toxicologice şi a evaluării acestora de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară (autoritatea).

(3) Datele toxicologice solicitate pentru BADGE au fost transmise. Autoritatea a ajuns la concluzia că BADGE, BADGE•H2O şi BADGE•2H2O nu ridică probleme de cancerigenicitate şi genotoxicitate in vivo şi că pentru aceste substanţe se poate stabili doza zilnică tolerabilă de 0,15 mg/kg greutate corporală. Prin urmare, se poate stabili o limită de migraţie specifică LMS(T) mai mare pentru BADGE, BADGE•H2O şi BADGE•2H2O. În ceea ce priveşte clorohidrinele BADGE, având în vedere lipsa datelor privind genotoxicitatea in vivo, autoritatea consideră că limita de migraţie specifică actuală, de 1 mg/kg de alimente sau simulanţi alimentari, este în continuare corespunzătoare.

(4) Prin urmare, comercializarea şi utilizarea materialelor şi obiectelor conţinând BADGE în conformitate cu prezentul regulament se autorizează în întreaga Comunitate începând cu 1 ianuarie 2006.

(5) Datele toxicologice solicitate pentru NOGE şi BFDGE nu au fost transmise la timp pentru a permite evaluarea lor de către autoritate şi pentru a continua utilizarea lor. Prin urmare, în conformitate cu Directiva 2002/16/CE, nu se mai autorizează utilizarea şi/sau prezenţa BFDGE şi NOGE de la data de 1 ianuarie 2005. Cu toate acestea, ar trebui să se autorizeze epuizarea stocurilor existente.

(6) Pentru recipientele de dimensiuni mari, se autorizează utilizarea şi/sau prezenţa BADGE, NOGE şi BFDGE. Raportul mare dintre volum şi suprafaţă, utilizarea repetată în cursul duratei de viaţă a acestora, care reduce migraţia, şi faptul că vin în contact cu alimentele de obicei la temperatura ambiantă sugerează că nu este necesară stabilirea unei limite de migraţie pentru BADGE, NOGE şi BFDGE utilizate la acest tip de recipiente.

(7) În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, materialele şi obiectele care fac obiectul unor măsuri specifice trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă care să specifice faptul că respectă normele aplicabile lor. Această cerinţă nu a fost inclusă încă în Directiva 2002/16/CE. Prin urmare, este necesară introducerea obligaţiei menţionate şi prevederea unei perioade de tranziţie.

(8) Având în vedere modificările necesare şi din motive de claritate, Directiva 2002/16/CE ar trebui să fie înlocuită cu un regulament nou.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...