Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 943/2005 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi în furaje (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R0943

În vigoare de la 22.06.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 943/2005 AL COMISIEI
din 21 iunie 2005
privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi în furaje
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din furaje1, în special articolele 3 şi 9d alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii pentru furaje2, în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede faptul că aditivii pentru furaje se supun autorizării.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabileşte măsurile tranzitorii care se aplică cererilor de autorizare a aditivilor pentru furaje prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor menţionaţi în anexele la prezentul regulament au fost prezentate înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) Observaţii iniţiale privind cererile respective au fost transmise Comisiei, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. În consecinţă, aceste cereri vor fi tratate în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) Utilizarea preparatului de Enterococcus faecium (NCIMB 10415) aparţinând grupei microorganismelor a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, prin Regulamentul (CE) nr. 866/19993 al Comisiei, la puii pentru îngrăşare şi la porcii pentru îngrăşare. Au fost furnizate date noi pentru susţinerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru preparatul respectiv aparţinând grupei microorganismelor. În urma examinării cererii s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizaţie. În consecinţă, ar trebui autorizată utilizarea fără limită de timp a acestui preparat aparţinând grupei microorganismelor, aşa cum se prevede la anexa I.

___________

1 JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei (JO L 317, 16.10.2004, p. 37).

2 JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...