Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 884/2005 de stabilire a procedurilor de desfăşurare a inspecţiilor efectuate de către Comisie în domeniul securităţii maritime (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R0884

În vigoare de la 11.06.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 884/2005 AL COMISIEI
din 10 iunie 2005
de stabilire a procedurilor de desfăşurare a inspecţiilor efectuate
de către Comisie în domeniul securităţii maritime
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare1, în special articolul 9 alineatul (4),

întrucât:

(1) Pentru a monitoriza aplicarea de către statele membre a Regulamentului (CE) nr. 725/2004, Comisia ar trebui să efectueze inspecţii după şase luni de la intrarea în vigoare a acestui regulament. Organizarea de inspecţii sub supravegherea Comisiei este necesară pentru a verifica eficienţa sistemelor naţionale de control al calităţii şi a măsurilor, procedurilor şi structurilor de securitate maritimă.

(2) Agenţia Europeană de Siguranţă Maritimă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului2 ar trebui să acorde Comisiei asistenţă tehnică la îndeplinirea sarcinilor acesteia în materie de inspecţie privind navele, societăţile implicate şi organizaţiile de securitate recunoscute.

(3) Comisia ar trebui să coordoneze programul şi pregătirea inspecţiilor împreună cu statele membre. Echipele de inspecţie ale Comisiei ar trebui să poată face apel la inspectori naţionali calificaţi, dacă aceştia sunt disponibili.

(4) Inspecţiile Comisiei ar trebui să se desfăşoare în conformitate cu o procedură stabilită, inclusiv o metodologie standard.

(5) Informaţiile sensibile legate de inspecţii ar trebui tratate ca informaţii clasificate.

(6) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 129, 29.4.2004, p. 6.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...