Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1552/2005 privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R1552

În vigoare de la 30.09.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
NR. 1552/2005
din 7 septembrie 2005
privind statisticile referitoare la formarea
profesională în întreprinderi
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat1,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000 şi-a propus ca obiectiv strategic ca Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă însoţită de o îmbunătăţire cantitativă şi calitativă a ocupării forţei de muncă şi de o mai mare coeziune socială.

(2) Capacitatea de inserţie profesională, flexibilitatea şi mobilitatea cetăţenilor sunt vitale pentru ca Uniunea să îşi poată atinge obiectivul de a deveni cea mai competitivă şi cea mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume.

(3) Educaţia şi formarea pe tot parcursul vieţii reprezintă componente cheie ale dezvoltării şi promovării unei forţe de muncă calificate, formate şi flexibile.

(4) Concluziile Consiliului din 5 mai 2003 privind nivelurile de referinţă pentru performanţele medii europene în ceea ce priveşte educaţia şi formarea (criteriile de referinţă)2 au stabilit următorul criteriu de referinţă în ceea ce priveşte educaţia şi formarea pe tot parcursul vieţii: "în consecinţă, ar trebui ca, de acum până în 2010, rata medie de participare la educaţie şi la formarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea Europeană să fie de cel puţin 12,5% din populaţia adultă cu vârstă de muncă (categoria de vârstă 25-64 de ani)".

___________

1 Avizul Parlamentului European din 23 februarie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 27 iunie 2005.

2 JO C 134, 7.6.2003, p. 3.

(5) Consiliul European de la Lisabona a confirmat că educaţia şi formarea pe tot parcursul vieţii constituie un element de bază al modelului social european.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...