Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1161/2005 privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale pe sector instituţional Număr celex: 32005R1161

În vigoare de la 22.07.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
NR. 1161/2005
din 6 iulie 2005
privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale
pe sector instituţional

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1)

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

____________

1 JO C 42, 18.2.2004, p. 23.

2 Avizul Parlamentului European din 30 martie 2004 (JO C 103 E, 29.4.2004, p. 141), Poziţia comună a Consiliului din 8 martie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia Parlamentului European din 26 mai 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Planul de acţiune privind cerinţele statistice ale Uniunii Economice şi Monetare (UEM) aprobat de către Consiliul Ecofin în septembrie 2000 precizează că este nevoie urgentă de o serie limitată de conturi sectoriale trimestriale şi că acestea ar trebui să fie disponibile în termen de 90 de zile de la sfârşitul trimestrului în cauză.

(2) Raportul comun al Consiliului Ecofin şi al Comisiei din cadrul Consiliului European privind statisticile şi indicatorii zonei euro, astfel cum a fost adoptat de către Consiliul Ecofin la 18 februarie 2003, subliniază că este necesar să fie puse în aplicare în întregime până în 2005, acţiuni cu grad ridicat de prioritate în mai multe domenii, inclusiv conturile naţionale trimestriale pe sector instituţional.

(3) Analiza mişcărilor ciclice din economia Uniunii Europene şi punerea în aplicare a politicii monetare în cadrul UEM necesită statistici macroeconomice privind comportamentul economic şi relaţiile dintre sectoarele instituţionale individuale care nu pot fi identificate pe baza datelor elaborate la nivelul economiei ca întreg.

Prin urmare, este necesar să se întocmească conturi trimestriale pe sector instituţional, pentru Uniunea Europeană, în ansamblu şi pentru zona euro.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...