Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2238/2003 privind protecţia împotriva efectelor aplicării Legii americane antidumping din 1916 şi ale acţiunilor în temeiul acesteia sau care decurg din aceasta Număr celex: 32003R2238

În vigoare de la 20.12.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2238/2003 AL CONSILIULUI
din 15 decembrie 2003
privind protecţia împotriva efectelor aplicării Legii americane
antidumping din 1916 şi ale acţiunilor în temeiul acesteia
sau care decurg din aceasta

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Comunitatea are drept obiectiv, printre altele, să contribuie la dezvoltarea armonioasă a comerţului mondial şi la suprimarea progresivă a restricţiilor aplicate schimburilor comerciale internaţionale.

(2) În Statele Unite ale Americii, Legea antidumping din 19161 permite proceduri civile şi penale şi sancţiuni în cazul practicilor de dumping privind orice tip de produs, atunci când practicile incriminate sunt efectuate cu intenţia de a elimina sau a leza o industrie în Statele Unite, de a împiedica crearea unei industrii în Statele Unite sau de a restrânge sau monopoliza o secţiune a schimburilor comerciale sau a comerţului cu aceste produse în Statele Unite.

(3) La 26 septembrie 2000, în momentul adoptării raportului Organului de apel2 şi a raportului Grupului special3, confirmat de raportul Organului de apel, Organul de reglementare a diferendelor din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) a constat că Legea antidumping din 1916 este incompatibilă cu obligaţiile Statelor Unite în cadrul acordurilor OMC, deoarece aceasta prevede, în special, sancţiuni împotriva practicilor de dumping, cum ar fi tripla impozitare a daunelor-interese, amenzile şi pedeapsa cu închisoarea, nici unul dintre acestea nefiind permis de Acordul General pentru Tarife şi Comerţ din 1994 (GATT din 1994) sau de Acordul de punere în aplicare a articolului VI din GATT din 1994 (Acord antidumping).

(4) Statele Unite nu şi-au respectat obligaţia de a se conforma recomandărilor şi deciziilor Grupului special şi ale Organului de apel până la data limită de 20 decembrie 2001. Prin urmare, Comunitatea a solicitat autorizaţia de a suspenda aplicarea obligaţiilor care îi revin în temeiul GATT din 1994 şi al Acordului antidumping faţă de Statele Unite.

(5) În februarie 2002, Comunitatea a acceptat suspendarea arbitrajului solicitat pe motivul expres că era în curs de examinare de către Congresul Statelor Unite un proiect de lege care prevedea abrogarea Legii antidumping din 1916 şi încheierea proceselor pendinte în faţa tribunalelor americane.

(6) Legea antidumping din 1916 nu este încă abrogată, iar plângeri în temeiul acesteia sunt pendinte în faţa jurisdicţiilor americane împotriva persoanelor aflate sub jurisdicţia statelor membre.

(7) Aceste proceduri judiciare antrenează cheltuieli de judecată substanţiale şi pot conduce, în cele din urmă, la o hotărâre judecătorească care să impună o despăgubire triplă.

(8) Prin menţinerea şi aplicarea sa, Legea antidumping din 1916 împiedică realizarea obiectivelor menţionate anterior, afectează ordinea juridică stabilită şi lezează interesele Comunităţii şi ale persoanelor fizice sau juridice care îşi exercită drepturile în conformitate cu tratatul.

(9) În aceste condiţii excepţionale, este necesar să se întreprindă o acţiune la nivelul Comunităţii pentru a proteja interesele persoanelor fizice sau juridice aflate sub jurisdicţia statelor membre, în special prin eliminarea, neutralizarea, blocarea sau contracararea în alt fel a efectelor Legii antidumping din 1916,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...