Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 5/2003 privind măsurile aplicabile reproducerilor ilegale de bancnote euro precum şi schimbului şi retragerii de bancnote euro (BCE/2003/5) Număr celex: 32003O0005

În vigoare de la 25.03.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 20 martie 2003
privind măsurile aplicabile reproducerilor ilegale de bancnote
euro precum şi schimbului şi retragerii de bancnote euro
(BCE/2003/5) (2003/206/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 106 alin. (1),

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special art. 12.1, 14.3 şi 16,

având în vedere Decizia BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile unitare, specificaţiile, reproducerea, schimbul şi retragerea bancnotelor euro1,

întrucât:

(1) Orientarea Băncii Centrale Europene din 7 iulie 1998 privind anumite dispoziţii referitoare la bancnotele euro, modificată la 26 august 1999 (BCE/1999/3)2 prevede că Banca Centrală Europeană îşi poate valorifica dreptul de autor al bancnotelor euro.

(2) Normele în temeiul cărora BCE îşi poate valorifica dreptul de autor al bancnotelor euro trebuie actualizate şi completate printr-un ansamblu de norme şi proceduri care să asigure protecţia bancnotelor euro împotriva reproducerilor ilegale.

(3) Art. 106 alin. (1) din Tratat şi art. 16 din statut prevăd că Banca Centrală Europeană este singura abilitată să autorizeze emisiunile de bancnote euro în Comunitate. Aceste articole prevăd, de asemenea, că Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale pot emite astfel de bancnote. În conformitate cu art. 10 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 privind introducerea euro3, BCE şi băncile centrale naţionale ale statelor membre participante (denumite în continuare "BCN") pun în circulaţie bancnote euro. Fiind abilitată să autorizeze emisiunile de bancnote euro, BCE are, de asemenea, competenţa de a adopta măsuri în scopul protejării integrităţii bancnotelor euro ca mijloc de plată şi de a asigura un nivel minim de protecţie în toate statele membre participante. Totuşi, dacă nu există riscul ca reproducerile bancnotelor euro să fie confundate cu bancnotele euro autentice, aceste reproduceri trebuie să fie permise. Pentru a preveni o astfel de confuzie, Decizia BCE/2003/4 a instituit norme comune de reproducere a bancnotelor euro.

(4) Aplicarea normelor privind reproducerea bancnotelor euro şi valorificarea dreptului de autor al BCE asupra bancnotelor euro trebuie să aibă loc în cadrul unei cooperări strânse între BCE şi BCN şi, dacă este cazul, între acestea şi autorităţile naţionale competente, fără a aduce atingere dreptului penal naţional care interzice fabricarea, introducerea în circulaţie sau deţinerea de bancnote euro reproduse care pot fi confundate de către public cu bancnote euro autentice. În acest cadru, BCE trebuie să poată recurge la BCN pentru a preveni sau pentru a lua măsuri împotriva reproducerilor ilegale de bancnote euro. În orice caz, dispoziţiile din prezenta orientare nu trebuie să aducă atingere aplicării dreptului penal, în special a celui referitor la falsificarea banilor.

(5) Pentru a consolida protejarea integrităţii bancnotelor euro ca mijloc de plată, BCE şi BCN trebuie să depună eforturi pentru o mai amplă informare a publicului cu privire la deciziile BCE referitoare la normele privind reproducerea bancnotelor euro, în special prin publicarea acestor decizii în mijloacele naţionale de informare în masă şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6) Dispoziţiile privind schimbul şi retragerea bancnotelor euro prevăzute în Decizia BCE/2003/4 trebuie puse în aplicare de BCN.

(7) Pentru a informa mai bine publicul cu privire la toate deciziile BCE de a retrage un tip sau o serie de bancnote euro, BCN au misiunea de a face anunţuri în mass media naţionale.

(8) În conformitate cu art. 12.1 şi 14.3 din statut, orientările BCE sunt parte integrantă a dreptului comunitar,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...