Back

Comisia Comunităţilor Europene

Directiva nr. 126/2003 privind metoda analitică de determinare a componentelor de origine animală pentru controlul oficial al furajelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003L0126

În vigoare de la 24.12.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2003/126/CE A COMISIEI
din 23 decembrie 2003
privind metoda analitică de determinare a componentelor de
origine animală pentru controlul oficial al furajelor (Text
cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 70/373/CEE a Consiliului din 20 iulie 1970 privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe şi a modalităţilor de analiză pentru controlul oficial al furajelor1, în special articolul 2,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 70/373/CEE, controalele oficiale având ca scop verificarea conformităţii cu cerinţele actelor cu putere de lege şi actelor administrative care reglementează calitatea şi compoziţia furajelor, se aplică metodele comunitare de prelevare de probe şi modalităţile de analiză.

(2) Conform dispoziţiilor privind etichetarea furajelor şi cerinţelor privind interzicerea utilizării anumitor tipuri de proteine de origine animală în furajele pentru anumite categorii de animale este necesar să se prevadă metode analitice fiabile pentru stabilirea prezenţei acestora şi, după caz, procentul lor.

(3) Metoda descrisă în Directiva 98/88/CE a Comisiei din 13 noiembrie 1998 de stabilire a orientărilor pentru identificarea şi estimarea prin examinare microscopică a componentelor de origine animală pentru controlul oficial al furajelor2 este în prezent unica metodă validată pentru controlarea prezenţei proteinelor de origine animală, inclusiv a proteinelor tratate la 133°C/3 bar/20', din furaje.

(4) Un studiu comparativ între laboratoare pentru determinarea proteinelor de origine animală prelucrate a demonstrat recent că datorită modului diferit de aplicare a analizelor microscopice stabilite în Directiva 98/88/CE s-au obţinut diferenţe semnificative în privinţa sensibilităţii, specificităţii şi preciziei metodei. Pentru armonizarea şi îmbunătăţirea determinării proteinelor de origine animală prelucrate ar trebui ca dispoziţiile referitoare la metoda de analiză microscopică să fie detaliate şi să devină obligatorii. Este necesar să se asigure că analiştii care aplică metoda au o pregătire adecvată, deoarece performanţa depinde de competenţa analistului.

(5) Directiva 98/88/CE ar trebui să fie, prin urmare, înlocuită.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 170, 3.8.1970, p. 2. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...