Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 122/2003 privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi a surselor orfane Număr celex: 32003L0122

În vigoare de la 31.12.2003 până la 06.02.2018, fiind abrogat(ă) prin Directivă nr. 59/2013.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2003/122/EURATOM A CONSILIULUI
din 22 decembrie 2003
privind controlul surselor radioactive închise de mare
activitate şi a surselor orfane

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 31 alineatul (2) şi articolul 32,

având în vedere propunerea Comisiei, elaborată în urma consultării unui grup de experţi numiţi dintre cercetătorii din statele membre de către Comitetul ştiinţific şi tehnic, în conformitate cu articolul 31 din tratat,

după consultarea Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Articolul 30 din tratat cere stabilirea unor norme de bază în cadrul Comunităţii pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante.

(2) Directiva Consiliului 96/29/Euratom din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante2 continuă linia de directive de stabilire a normelor de securitate de bază din 1959.

(3) Articolul 4 alineatul (1) litera (e) din Directiva Consiliului 96/29/Euratom pretinde autorizarea prealabilă, pentru folosirea surselor radioactive în radiografia industrială sau în prelucrarea produselor, sau în cercetarea sau în expunerea persoanelor în cadrul tratamentului medical. Se recomandă extinderea acestei cerinţe la toate practicile care implică surse radioactive de mare activitate pentru a reduce şi mai mult posibilitatea accidentelor care să implice aceste surse.

(4) Înainte de autorizare, ar trebui să existe sisteme corespunzătoare şi dispoziţii pentru administrarea sigură a surselor.

(5) Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) emite regulamente pentru transportul sigur al materialului radioactiv care includ limite ale activităţii pentru cerinţele regulamentelor, care ar trebui să asigure o bază corespunzătoare pentru definirea surselor radioactive închise de mare activitate din cadrul domeniului de aplicare a prezentei directive3.

(6) În Directiva 96/29/Euratom, au fost stabilite nivelurile de exceptare în cazul raportării unei practici autorităţilor. Aceste niveluri au fost definite în directiva în cauză pe baza unui nivel neglijabil al riscului. Întrucât cerinţele din prezenta directivă nu ar trebui să impună deţinătorilor de surse mici o sarcină administrativă care nu este proporţională cu un posibil detriment adus sănătăţii, definiţia surselor radioactive de mare activitate nu ar trebui extinsă la nivelurile de exceptare din Directiva 96/29/Euratom.

(7) Transportul surselor închise între statele membre este reglementat de procedura stabilită în Regulamentul (Euratom) nr. 1493/93 al Consiliului din 8 iunie 1993 privind transportul substanţelor radioactive între statele membre4.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...