Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 54/2003 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 96/92/CE Număr celex: 32003L0054

În vigoare de la 15.07.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2003/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 26 iunie 2003
privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice
şi de abrogare a Directivei 96/92/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolul 55 şi articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 96/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică4 a adus contribuţii semnificative la crearea unei pieţe interne a energiei electrice.

___________

1 JO C 240 E, 28.8.2001, p. 60 şi JO C 227 E, 24.9.2002, p. 393.

2 JO C 36, 8.2.2002, p. 10.

3 Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 350). Poziţia comună a Consiliului din 3 februarie 2003 (JO C 50 E, 4.3.2003, p. 15) şi Decizia Parlamentului European din 4 iunie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

4 JO L 27, 30.1.1997, p. 20.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...