Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 49/2003 privind un sistem de impozitare comun, aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite Număr celex: 32003L0049

În vigoare de la 26.06.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 2003/49/CE
din 3 iunie 2003
privind un sistem de impozitare comun, aplicabil plăţilor de
dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate
din state membre diferite

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 94,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European3,

întrucât:

(1) Pe o piaţă unică având caracteristicile unei pieţe interne, operaţiunile efectuate între societăţile din state membre diferite nu ar trebui să fie supuse unui regim fiscal mai puţin mai puţin favorabil decât cel aplicabil aceloraşi operaţiuni efectuate între societăţile din acelaşi stat membru.

(2) Această cerinţă nu este satisfăcută în prezent la plata dobânzilor şi redevenţelor. Legislaţiile fiscale naţionale, coroborate, dacă este cazul, cu convenţii bilaterale sau multilaterale, nu pot să asigure întotdeauna eliminarea dublei impozitări, iar aplicarea lor duce deseori la formalităţi administrative prea greoaie, precum şi la costuri de trezorerie pentru întreprinderile implicate.

(3) Este necesar să se garanteze că plata dobânzilor şi a redevenţelor este impozitată o singură dată într-un stat membru.

(4) Eliminarea oricărei forme de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi, indiferent dacă impozitul se percepe prin reţinere la sursă sau se colectează prin estimarea bazei de impozitare, constituie soluţia cea mai adecvată pentru eliminarea formalităţilor şi a problemelor menţionate anterior şi pentru realizarea egalităţii tratamentului fiscal aplicat operaţiunilor la nivel naţional cu cel aplicat la nivel transfrontalier. Este necesar, în special, să se elimine impozitarea acestor plăţi, atunci când acestea sunt efectuate între societăţi asociate din state membre diferite sau între sedii permanente ale acestor societăţi.

(5) Sistemul trebuie să se aplice exclusiv valorii dobânzilor sau redevenţelor de plată, asupra cărora au convenit plătitorul şi beneficiarul efectiv în lipsa unor relaţii speciale.

(6) Se recomandă, în plus, ca statele membre să nu fie împiedicate să ia măsurile necesare pentru combaterea fraudelor şi a abuzurilor.

(7) Din motive bugetare, Grecia şi Portugalia trebuie să fie autorizate să beneficieze de o perioadă de tranziţie pentru a putea reduce în mod treptat obligaţiile fiscale percepute, prin reţinere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare, asupra plăţii dobânzilor şi redevenţelor, până când vor fi în măsură să aplice dispoziţiile din art. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...