Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 48/2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi Număr celex: 32003L0048

În vigoare de la 26.06.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 2003/48/CE
din 3 iunie 2003
privind impozitarea veniturilor din economii sub
forma plăţilor de dobânzi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 94,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European3,

întrucât:

(1) Art. 56 - 60 din Tratat garantează libera circulaţie a capitalurilor.

(2) Veniturile din economii sub formă de plăţi de dobânzi la creanţe reprezintă venituri impozabile pentru rezidenţii tuturor statelor membre.

(3) În temeiul art. 58 alin. (1) din Tratat, statele membre au dreptul să aplice dispoziţiile pertinente din legislaţia lor fiscală care fac distincţia între contribuabilii care nu se află în aceeaşi situaţie în ceea ce priveşte rezidenţa lor sau locul în care le sunt investite capitalurile, precum şi să adopte toate măsurile indispensabile pentru prevenirea încălcării dispoziţiilor legale şi de reglementare, în special în domeniul fiscal.

(4) Dispoziţiile din legislaţia fiscală a statelor membre care au rolul de a combate abuzurile sau a fraudele nu ar trebui să reprezinte, conform art. 58 alin. (3) din Tratat, un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţionare deghizată a liberei circulaţii a capitalurilor şi a plăţilor în sensul în art. 56 din Tratat.

(5) În absenţa coordonării regimurilor naţionale privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţii unor dobânzi, în special în ceea ce priveşte tratamentul dobânzilor percepute de nerezidenţi, rezidenţii statelor membre au de multe ori posibilitatea, în momentul de faţă, să evite orice formă de impozitare a dobânzilor percepute în alt stat membru decât cel în care îşi au domiciliul.

(6) Această situaţie are ca rezultat, în circulaţia capitalurilor dintre statele membre, denaturări incompatibile cu piaţa internă.

(7) Prezenta directivă se bazează pe consensul obţinut la Consiliul European de la Santa Maria da Feira din 19 şi 20 iunie 2000 şi la sesiunile ulterioare ale Consiliului ECOFIN din 26 şi 27 noiembrie 2000, 13 decembrie 2001 şi 21 ianuarie 2003.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...