Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 41/2003 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale Număr celex: 32003L0041

În vigoare de la 23.09.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2003/41/CE
din 3 iunie 2003
privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de
pensii ocupaţionale

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 47 alin. (2), art. 55 şi art. 95 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) o veritabilă piaţă internă a serviciilor financiare este esenţială pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în Comunitate.

(2) s-au înregistrat deja realizări importante în crearea acestei pieţe interne, ceea ce permite instituţiilor financiare să funcţioneze în alte state membre şi asigură un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor de servicii financiare.

(3) Comunicarea Comisiei denumită "Punerea în aplicare a cadrului de acţiune pentru servicii financiare: plan de acţiune" identifică o serie de măsuri necesare pentru a realiza piaţa internă a serviciilor financiare, iar Consiliul European, întrunit la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000, a cerut punerea în aplicare a acestui plan de acţiune până în 2005.

(4) planul de acţiune pentru servicii financiare subliniază ca prioritate urgentă necesitatea elaborării unei directive privind supravegherea prudenţială a instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, deoarece aceste instituţii financiare majore, care joacă un rol esenţial în asigurarea integrării, eficienţei şi lichidităţii pieţelor financiare, nu sunt reglementate de nici un cadru legislativ comunitar coerent care să le permită să beneficieze pe deplin de avantajele pieţei interne.

(5) în măsura în care sistemele de securitate socială sunt supuse unei presiuni crescânde, în viitor se va pune un accent tot mai mare pe pensiile ocupaţionale ca sistem complementar. Acest sistem trebuie aşadar dezvoltat, fără însă a se pune sub semnul întrebării importanţa sistemelor de pensii din sistemul asigurărilor sociale în ceea ce priveşte o protecţie socială sigură, durabilă şi eficientă, care să garanteze un standard de viaţă decent la bătrâneţe şi care,

prin urmare, trebuie să se afle în centrul obiectivului de consolidare a modelului social european.

(6) prezenta directivă constituie aşadar un prim pas către instituirea unei pieţe interne a sistemelor de pensii ocupaţionale, organizată la scară europeană. Prin stabilirea regulii prudenţei ca principiu de bază pentru investirea capitalului şi oferirea posibilităţii instituţiilor de a funcţiona transfrontalier se încurajează redirecţionarea economiilor către sectorul furnizării de pensii ocupaţionale, prin aceasta contribuindu-se la progresul economic şi social.

(7) regulile prudenţiale enunţate în prezenta directivă au rolul atât de a garanta un nivel înalt de securitate pentru viitorii pensionari prin impunerea unor reguli riguroase de supraveghere, cât şi de a facilita gestionarea eficientă a sistemelor de pensii ocupaţionale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...