Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 33/2003 privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate şi sponsorizare în favoarea produselor din tutun (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003L0033

În vigoare de la 20.06.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2003/33/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 26 mai 2003
privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor
administrative ale statelor membre în materie de publicitate şi
sponsorizare în favoarea produselor din tutun
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolul 55 şi articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Există diferenţe între actele cu putere de lege şi actele administrative ale statelor membre în materie de publicitate şi sponsorizare în favoarea produselor din tutun. În anumite situaţii, publicitatea şi sponsorizarea în cauză depăşesc frontierele statelor membre sau implică manifestări organizate la nivel internaţional şi constituie activităţi cărora li se aplică articolul 49 din tratat. Diferenţele dintre legislaţiile naţionale pot determina o creştere a barierelor în calea liberei circulaţii între statele membre a produselor sau a serviciilor care servesc drept suport pentru astfel de publicitate sau sponsorizare. În cazul publicităţii în presă au fost deja întâlnite anumite obstacole. În ceea ce priveşte sponsorizarea, este posibil ca denaturarea concurenţei să se intensifice, astfel cum s-a observat deja în ceea ce priveşte organizarea unor manifestări sportive şi culturale importante.

(2) Aceste bariere trebuie eliminate şi, în acest scop, este necesară apropierea normelor privind publicitatea şi sponsorizarea în favoarea produselor din tutun în anumite cazuri. În special, trebuie precizat în ce măsură este permisă publicitatea în favoarea tutunului în anumite categorii de publicaţii.

(3) Articolul 95 alineatul (3) din tratat impune Comisiei, prin propunerile sale privind instituirea şi funcţionarea pieţei comune în domeniul sănătăţii, să pornească de la o bază care să asigure un nivel ridicat de protecţie. În cadrul competenţelor lor specifice, Parlamentul European şi Consiliul încearcă, de asemenea, să atingă acest obiectiv. Legislaţia statelor membre care urmează să fie apropiată are ca scop protejarea sănătăţii publice prin reglementarea promovării tutunului, un produs care creează dependenţă şi care provoacă anual peste o jumătate de milion de decese în Comunitate, evitând astfel situaţiile în care tinerii încep să fumeze la o vârstă precoce ca urmare a acestei promovări şi devin dependenţi.

(4) Circulaţia pe piaţa internă a publicaţiilor, cum ar fi periodice, ziare şi reviste, este expusă unui risc considerabil de generare a unor bariere în calea liberei circulaţii care decurge din actele cu putere de lege şi actele administrative ale statelor membre care interzic sau reglementează publicitatea în favoarea tutunului în aceste mijloace de informare. Pentru a asigura libera circulaţie a tuturor acestor mijloace de informare pe piaţa internă, publicitatea în favoarea tutunului în acestea trebuie limitată la revistele şi la periodicele care nu sunt destinate marelui public, de tipul celor destinate exclusiv profesioniştilor din domeniul comerţului cu tutun şi la publicaţiile tipărite şi publicate în ţări terţe care nu sunt destinate în principal pieţei comunitare.

(5) Actele cu putere de lege şi actele administrative ale statelor membre privind anumite tipuri de sponsorizare cu efecte transfrontaliere în favoarea produselor din tutun generează un risc considerabil de denaturare a concurenţei în domeniul acestei activităţi pe piaţa internă. Fără a reglementa sponsorizările la nivel strict naţional, pentru a elimina această denaturare, sponsorizările în cauză trebuie interzise numai pentru activităţile sau manifestările cu efecte transfrontaliere, care, în caz contrar, ar putea constitui un mijloc de evitare a restricţiilor impuse publicităţii directe.

(6) Folosirea serviciilor societăţii informaţionale constituie un mijloc de publicitate în favoarea produselor din tutun care se dezvoltă o dată cu dezvoltarea consumului şi a accesului publicului la aceste servicii. Aceste servicii, precum şi emisiunile de radio, care pot fi, de asemenea, transmise prin serviciile societăţii informaţionale, sunt deosebit de atractive şi de accesibile pentru consumatorii tineri. Publicitatea în favoarea produselor din tutun în ambele mijloace de informare menţionate anterior are, prin însăşi natura sa, un caracter transfrontalier şi trebuie reglementată la nivel comunitar.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...