Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 25/2003 privind cerinţele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003L0025

În vigoare de la 17.05.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2003/25/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 14 aprilie 2003
privind cerinţele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri
ro-ro (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 20 E, 28.1.2003, p. 21.

2 Aviz emis la 11 decembrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 Avizul Parlamentului European din 7 noiembrie 2002 (nepublicat încă in Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 17 martie 2003.

întrucât:

(1) În cadrul politicii comune a transporturilor ar trebui luate măsuri suplimentare pentru a îmbunătăţi siguranţa transportului maritim de pasageri.

(2) Comunitatea doreşte să evite prin toate mijloacele adecvate accidentele navale care implică nave de pasageri ro-ro soldate cu pierderi de vieţi omeneşti.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...