Back

Consiliul Uniunii Europene

Poziţia comună 2003/468/PESC privind controlul brokerajului cu armament Număr celex: 32003E0468

În vigoare de la 25.06.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

POZIŢIA COMUNĂ 2003/468/PESC A CONSILIULUI
din 23 iunie 2003
privind controlul brokerajului cu armament

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1) Statele membre, punând în aplicare Codul de Conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armament, au decis să caute soluţii la problema controlului brokerajului cu armament.

(2) Statele membre şi-au continuat şi şi-au aprofundat dezbaterile privind traficul cu arme şi activităţile de brokeraj cu armament şi au ajuns la un acord cu privire la o serie de dispoziţii pentru controlul acestor activităţi prin legislaţia naţională, astfel cum se menţionează în continuare.

(3) Majoritatea statelor membre dispun deja de o legislaţie în domeniu sau sunt pe cale de a adopta una.

(4) În al patrulea raport anual întocmit în aplicarea punctului 8 din partea dispozitivă a Codului de Conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armament, statele membre au convenit să continue lucrările în domeniul brokerajului cu armament pe baza liniilor directoare deja aprobate, în vederea adoptării unei poziţii comune cu privire la acest subiect.

(5) Statele părţi la Acordul de la Wassenaar au încheiat un memorandum de înţelegere în care se are în vedere adoptarea unor măsuri naţionale în vederea reglementării activităţilor de brokeraj cu armament.

(6) Programul de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la armele uşoare şi de calibru mic angajează statele să pună la punct o legislaţie naţională sau proceduri administrative corespunzătoare pentru a reglementa activităţile de brokeraj cu armament de acest tip şi pentru a lua alte măsuri în scopul intensificării cooperării internaţionale instituite pentru prevenirea, combaterea şi eliminarea brokerajului ilicit cu arme uşoare şi de calibru mic.

(7) Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilicit cu arme de foc, cu piese, elemente şi muniţii pentru acestea, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, impune statelor părţi să stabilească un sistem de reglementare a activităţilor acelora care practică brokerajul,

ADOPTĂ PREZENTA POZIŢIE COMUNĂ:

Articolul 1

(1) Prezenta poziţie comună a Uniunii are drept obiectiv controlarea brokerajului cu armament pentru a se evita eludarea embargourilor asupra exporturilor de arme decretate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană sau OSCE, precum şi a criteriilor enunţate în Codul de Conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...